Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 6 =

Konkurs Fotograficzny

Łódzki Dom Kultury wraz ze Społecznym Komitetem Pamięci Józefa Piłsudskiego w Łodzi, Związkiem Legionistów Polskich
i Ich Rodzin oraz Związkiem Strzeleckim Oddział Łódź zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "W Kamieniu i w Spiżu – Pamięci Wielkiego Marszałka (Miejsca upamiętniające Marszałka Józefa Piłsudskiego)".
Cele konkursu:

1. Pogłębianie wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim.
2. Poszukiwanie i utrwalenie na fotografiach wszelkich przejawów upamiętnienia Marszałka Józefa Piłsudskiego
w formie pomników, popiersi, tablic, epitafiów itp.
3. Rozwijanie zainteresowań historycznych i fotograficznych.
4. Rozbudzanie i rozwijanie wyobraźni fotograficznej.
5. Publiczne zaprezentowanie prac, konfrontacja z innymi uczestnikami konkursu oraz wymiana doświadczeń
w trakcie spotkania pokonkursowego.

Karta zgłoszenia i regulamin konkursu: http://www.ldk.lodz.pl/aktualnosci-a3/konkurs-fotograficzny-w-kamieniu-i-w-spizu-r3831

Kontakt:  Ewa Kowalska, tel. 797 326 227, e-mail: inicjatywy@ldk.lodz.pl
Łódzki Dom Kultury

Kategoria

Inne

Adres

ul. Traugutta 18