Filmy w bibliotece cyfrowej | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =

Filmy w bibliotece cyfrowej

Programy z filmów „Ordynat Michorowski" i „Pani minister tańczy” z 1937 roku czy „Okno na podwórze” z 1954 zostały udostępnione w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego w kolekcji „Historia kina światowego na XX-wiecznych drukach ulotnych” - www.bcul.lib.uni.lodz.pl.
Jest to zbiór 1200 ulotek wydanych głównie w latach 1920-1980. Dotyczą filmów zagranicznych (USA, Niemcy, Francja, Włochy), jak i produkcji polskich. Treść ulotek obejmuje oprócz podstawowych danych (tytuł, reżyser, producent), także obsadę i niekiedy zarys fabuły filmu oraz kadry filmowe.

Jednymi z cenniejszych egzemplarzy są programy do filmów:
„Ordynat Michorowski” - wydany w 1937 r. przez warszawski Dom Prasy S.A., zawierający dane o obsadzie aktorskiej (m.in. Kazimierz Junosza-Stępowski, Mieczysława Ćwiklińska) i obsłudze technicznej (reż. Henryk Szaro) oraz zestaw 38 małych kadrów z planu filmowego.
„Pani minister tańczy” – także z roku 1937, wydany nakładem Domu Prasy S.A., oprócz kilkunastu fotografii zawierający teksty piosenek wykorzystanych w filmie. Ciekawostką jest ujęcie w ulotce „produkt-placementu”,czyli wymienienie sponsorów mebli, ubrań, samochodów oraz innych rekwizytów wykorzystanych w filmie.
„Okno na podwórze” – klasyka w reżyserii Alfreda Hitchcocka z 1954 r. z Jamesem Stewartem i Grace Kelly w rolach głównych, wydany przez Centralę Wynajmu Filmów. Oprócz podstawowych danych o obrazie, zawiera także notatkę o reżyserze i odtwórcach głównych ról.

Druki te posiadają cechy dokumentów o charakterze reklamowym i częściowo informacyjnym. Stanowią one znakomite źródło informacji dla prac dotyczących filmoznawstwa, studiów historycznych z zakresu kinematografii (polskiej, europejskiej i światowej), badań biograficznych (filmografia poszczególnych aktorów), jak i prac o tematyce społeczno-politycznej (np. międzywojenni polscy aktorzy pochodzenia żydowskiego: Ina Benita, Nora Ney i inni). Dokumentują także dorobek światowych koncernów branży filmowej (Metro-Goldwyn-Meyer, Paramount, UFA, polskie: Sfinks, Leo Film, Feniks, Falanga itp.).

Opracowanie i zdigitalizowanie tych materiałów w BUŁ jest przedsięwzięciem pionierskim, nie mającym precedensu w żadnych zbiorach bibliotecznych w Polsce. Plakaty filmowe razem z drukami reklamowymi filmów, tworzą jedyną w Polsce tak zasobną i komplementarną bazę tego typu materiałów. Szerokie udostępnienie takiej bazy czytelnikom, stanowi dla nich znakomite źródło wiedzy. Jest to także wyjątkowa praca pod względem bibliograficznym, ponieważ dopiero w ostatnich latach opracowany został wzór normy dla dokumentów życia społecznego.

Materiały związane z kinematografią i filmami - druki reklamowe, publikacje książkowe i kolekcja plakatów (m.in. Polska Szkoła Plakatu) - są częścią Zbiorów Sekcji Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.

Projekt pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji: Historia kina światowego na XX-wiecznych drukach ulotnych” dofinansowany został ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Przedsięwzięcie to obejmowało konserwację, opracowanie, digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Bibliotece Cyfrowej UŁ.

Kategoria

Film