Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =

Piotrkowskie tradycje parlamentaryzmu

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim prezentuje wystawę pt.: „Polska. Tradycje parlamentaryzmu do 1791 r.”  Wystawa przygotowana została pod patronatem Ewy Tomaszewskiej, posła do Parlamentu Europejskiego.
Ekspozycja pokazuje demokratyczny dorobek Państwa Polskiego, a obejmuje okres od statutów wiślicko-piotrkowskich po Konstytucję 3 Maja. Celem wystawy jest pokazanie dorobku Polski w zakresie rozwoju demokracji i parlamentaryzmu, w którym niebagatelną rolę odegrał też Piotrków. To właśnie w naszym mieście, 28 stycznia 1493 r, na zjeździe generalnym zwołanym przez króla Jana Olbrachta, doszło do ukonstytuowania się dwuizbowego parlamentu polskiego. Te wydarzenia powodowały, że Piotrków był w tym okresie drugą – polityczną stolicą królestwa. Przez 160 lat (1406-1567) Piotrków był miastem, do którego najczęściej zwoływane były zjazdy generalne. Wybudowany w XVI w.  piotrkowski pałac zygmuntowski określany był natomiast mianem „siedziby warownej senatu”.

Planszowa ekspozycja wzbogacona została licznymi muzealiami i archiwaliami, pośród których zwiedzający odnajdą m.in. pieczęci królewskie, starodruki z uchwałami sejmowymi, klisze cynkograficzne z przedstawieniem pieczęci królewskich, faksymile druków sejmowych oraz reprint rękopisu i pierwszego wydania drukowanego Konstytucji 3 Maja.

Ekspozycji towarzyszy okolicznościowe wydawnictwo opracowane przez Instytut Badań nad Parlamentaryzmem.
Wystawa prezentowana będzie do lutego 2018 r.
Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim
  • 28-02-2018

Kategoria

Muzea

Adres

Piotrków Trybunalski, Plac Zamkowy 4

Kontakt

e-mail: muzeum@post.pl
tel. 44 646 52 72, 44 646 43 55