Muzyka końca światów | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =

Muzyka końca światów

Kolejne ósme spotkanie on/off Kultura będzie poświęcone XIX-wiecznej muzyce żydowskiej przechowanej w pamięci przedwojennego pokolenie wiejskich muzykantów, śpiewaków, świadków i sąsiadów…
Spotkanie będzie swoistą opowieścią o wielokulturowym pejzażu dawnej Polski, o przenikaniu się polskich i żydowskich tradycji muzycznych, o pamięci ale przede wszystkim o pięknie, życiu i szalonej energii, które ta muzyka w sobie niesie.

Koncert Kapeli Niwińskich „Czas wesela”, opracowany na bazie albumu o tym samym tytule, poświęcony jest muzyce żydowskiej z XIX-wiecznych zapisów badacza polskiej muzyki ludowej Oskara Kolberga oraz tej, która przetrwała w pamięci wiejskich muzykantów urodzonych jeszcze przed wojną. Są wśród nich żydowskie tańce i melodie weselne, hymny, pieśni ale także żydowskie polki, mazury, oberki i walce grywane przez żydowskich muzykantów na pol-skich weselach i zabawach, na wsiach i miasteczkach. Odnalezione melodie, pochodzące głównie z obszaru Polski centralnej, gra kapela w składzie typowym dla polskich i żydowskich, wiejskich orkiestr z tych okolic: dwoje skrzypiec, basetla, baraban, wzbogacone o nieznane tu cymbały i śpiewane po polsku i w jidisz pieśni. Koncert jest opowieścią o wielokulturowym pejzażu przedwojennej Polski, o przenikaniu się polskich i żydowskich tradycji muzycznych, o pamięci ale przede wszystkim o pięknie, życiu i szalonej energii, które ta muzyka w sobie niesie.

Album „Czas wesela” znalazła się w dziesiątce finalistów konkursu Folkowy Fonogram Roku 2017.

Projekt tworzą uczniowie wiejskich muzykantów, praktycy i badacze wiejskich tradycji mu-zycznych, poszukujący rdzennego brzmienia muzyki wiejskiej, inicjatorzy i uczestnicy licznych działań na rzecz ożywiania rodzimej tradycji muzycznej. 

Kapela Niwińskich w składzie:
Mateusz Niwiński – skrzypce I
Angela Zajtsewa – skrzypce II
Magdalena Sobczak – cymbały
Agnieszka Niwińska – baraban, tara
Mariza Nawrocka - śpiew
Piotr Domagalski – basetla