Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =

SPLENDOR I BLASK BAROKU

W ramach festiwalu „Kolory Polski” w Archikolegiacie w Tumie odbędzie się oficjalna inauguracja działalności zespołu Altberg Ensemble, grającego muzykę barokową.
Altberg Ensemble to nowa inicjatywa Jakuba Kościukiewicza, wiolonczelisty barokowego, wykładowcy Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, muzyka m.in. Wrocławskiej Orkiestry Barokowej i Musicae Antiquae Collegium Varsoviense. Członkowie Altberg Ensemble (absolwenci Katedry Klawesynu i Muzyki Dawnej łódzkiej AM) grają na instrumentach historycznych – oryginalnych lub kopiach – używając strun jelitowych i smyczków barokowych. Stosują również historyczne praktyki wykonawcze. Wielu członków zespołu nabywa doświadczenia, współpracując z renomowanymi zespołami muzyki dawnej w kraju i za granicą. Nazwa zespołu inspirowana jest postacią pianistki i klawesynistki Emmy Altberg, która po II wojnie światowej otworzyła i prowadziła klasę klawesynu w PWSM w Łodzi. Pół wieku później powstała z niej Katedra Klawesynu i Muzyki Dawnej AM.

Altberg Ensemble w składzie: Justyna Skatulnik – skrzypce barokowe, koncertmistrz; Joanna Piszczorowicz, Joanna Gręziak, Małgorzata Góraj – skrzypce barokowe; Piotr Chrupek – altówka barokowa (gościnnie); Natalia Reichert – altówka (gościnnie); Jakub Kościukiewicz – wiolonczela barokowa, koncertmistrz, kierownictwo artystyczne; Weronika Jabłońska-Siwiak, Anna Cierpisz – wiolonczela barokowa; Stanisław Smołka – violone (gościnnie), Ewa Mrowca, Joanna Cyrulik – klawesyn; Witold Wilgos – teorba (gościnnie); Ewa Gubiec, Przemysław Wiśniewski – flet traverso; Patrycja Leśnik, Jan Ziemowit Hutek – obój barokowy; Szymon Józefowski – fagot barokowy (gościnnie)

W programie koncertu Musica da chiesa per vari stromenti: Georg Friedrich Händel – Concerto Grosso B-dur HWV 312; Tomaso Albinoni – Koncert C-dur na 2 oboje, smyczki i basso continuo nr 9 op. 9; Antonio Vivaldi – Koncert C-dur na 2 flety, smyczki i basso continuo RV 533; Antonio Vivaldi – Concerto per la Santissima Assuzione di Maria Vergine RV 179; Antonio Vivaldi – Sinfonia a Santo Sepolcro RV 169; Antonio Vivaldi – Sonata a Santo Sepolcro RV 130; Arcangelo Corelli – Concerto Grosso D-dur nr 7 op. 6

O g. 13 spod budynku FŁ wyruszy edukacyjna wycieczka autokarowa z przewodnikiem, pod hasłem „Pradoliny okolic Łęczycy”. Trasa wycieczki: Łódź – obszar Natura 2000 Pradolina Bzury-Neru, Pradolina Warszawsko-Berlińska – Tum – Łódź.
Przed koncertem w Tumie (nieopodal miejsca koncertu) odbędzie się krótka uroczystość sadzenia buka pospolitego „Davyck” w ramach akcji „Dom dla dźwięków natury”.

Oba te wydarzenia są częścią projektu „EKOwędrówka z Kolorami. 18. Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski”, na którego realizację Filharmonia Łódzka otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.