Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =

Teatr ponad podziałami

Finał tegorocznych Łódzkich Spotkań Teatralnych odbędzie się w dniach 1-3 grudnia w Łódzkim Domu Kultury. Zobaczymy spektakle: "S.A.L.I.G.I.A." Teatru Trzcina, "Cukinodo-cukinoda" Zespołu Teatralno-Rozrywkowego Zapominajki (1 XII), "I rozstawili namiot wśród nas" Teatru Ósmego Dnia (2 XII) oraz "Intro" teatru Dada von Bzdulow (3 XII). 
Ideą przewodnią jubileuszowych Łódzkich Spotkań Teatralnych jest zaproszenie widzów do teatru, który w poruszający sposób podejmuje próbę nakreślenia wzoru budowania porozumienia, a także głębokich relacji między ludźmi i otaczających ich światem.

ŁST od początku był festiwalem teatrów społecznie zaangażowanych, komentujących i nade wszystko zmieniających rzeczywistość. Tegoroczna edycja jest klamrą spinającą 40-letnia historię zjawiska, jakim są Łódzkie Spotkania Teatralne. Narodziły się one w ciężkich dla Polaków czasach społecznego oporu wobec komunizmu, by „walczyć i rozumieć”. Dziś ich misją jest „uczyć rozumieć”.

Posługując się środkami teatralnego wyrazu chcemy pokazać, w jaki sposób skutecznie prowadzić dialog między ludźmi innego pochodzenia, o innej kulturze, tradycji czy religii.

W 40. edycji ŁST chcemy pokazać teatr, jako narzędzie dialogu międzykulturowego. Naszym nadrzędnym celem jest pokazanie widzom, że teatr, który prezentujemy tworzy schemat komunikacji międzyludzkiej, który z łatwością możemy przenieść do codziennego życia.


Strach współcześnie urasta do rangi newralgicznego problemu, osiągając wymiar globalny. Dziś z niepokojem obserwujemy konflikty na Bliskim Wschodzie, które generują kolejne fale uchodźców w Europie. Uchodźców, którzy odruchowo kojarzą się z zagrożeniem radykalizmem i fundamentalizmem. Z nasilonymi procesami migracyjnymi wiążą się ogromne obawy Europejczyków wobec przedstawicieli społeczności islamskich. Ich „inność” wzmaga niechętne i zarazem pełne obaw nastawienie wobec obecności muzułmanów na całym świecie. Zamknięci w naszym irracjonalnym strachu, nie dostrzegamy, że tych „innych” sprowadza do nas wojna, głód, dramat w ich własnej ojczyźnie. Umiejętność i wola dobrej koegzystencji ludności lokalnej i imigrantów zależna jest także od nas samych. Powinniśmy mieć świadomość, że różnorodność kulturowa jest miejscem wielu napięć i trudności politycznych, obyczajowych i kulturowych. Dlatego celem dialogu wielu kultur nie jest unifikacja, ale rozumienie i wspieranie odrębności oraz jednoczesne tworzenie przestrzeni,
w której mogą one wspólnie egzystować.

Tą edycją ŁST – „Teatr ponad podziałami”, podejmiemy dyskusję o najbardziej niepokojącym problemie współczesnego świata, którym jest lęk przed utratą wolności i tożsamości. Lęk przed „obcym”, który pozbawi nas domu, pracy, kultury, języka i religii, rodzi gniew i agresję, sprawia, że w wielu państwach Europy i świata, odradza się nacjonalizm. Bojąc się, zapominamy, że „obcy” jest takim samym człowiekiem jak my, ma takie same potrzeby i pragnienia. Tak jak my cierpi, kocha, cieszy się i tęskni do tych samych rzeczy. Wychodząc naprzeciw tym lękom, chcemy żeby jubileuszowe, 40. ŁST niosły przesłanie ponadkulturowego dialogu.

„Teatr ponad podziałami” to asumpt do wzajemnej otwartości, zrozumienia i społecznej rozmowy o tym, co łączy ludzi niezależnie od pochodzenia, miejsca zamieszkania i tradycji, w jakiej zostali wychowani. Posługując się językiem teatru chcemy pokazać, porozumienie i dialog są możliwe, ze możliwa jest komunikacja ponad wszelkimi podziałami. Spektakle, które chcemy zaproponować będą wyznaczać nowy trend teatralnej komunikacji opartej na: dialogu międzykulturowym, przełamywaniu międzykulturowych stereotypów, zrozumieniu kultury i wzorców kulturowych innych grup etnicznych i społecznych. Chcemy wypracować model komunikacji wolnej od uprzedzeń i dyskryminacji oraz stworzyć pomost kulturowy pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością.

Na scenie zobaczymy m.in.: Teatr Biuro Podróży, Cinema, AKHE (Rosja), Dada von Bzdülöw, InZhest (Białoruś), Tear Chorea

Program: http://lodzkiespotkaniateatralne.pl/?q=str&d=35&pdp=p