Pieniądze na zabytki | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =

Pieniądze na zabytki

Z budżetu województwa łódzkiego przekazano kolejne dotacje, które przeznaczone zostaną na renowację obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.
20 tys. zł trafi do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Charłupi Małej. Dotacja będzie przeznaczona na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich wnętrza zabytkowej drewnianej kapliczki we wsi Dzierlin”.

61.600 tys. zł trafi do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie. Dotacja będzie przeznaczona na realizację zadania pn. „Widawa, kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (XVIII w.) prace konserwatorskie ołtarza bocznego z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem”.

Kategoria

Wiadomości