Seniorzy z Radomska | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =

Seniorzy z Radomska

9 czerwca w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury odbył się VIII Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów Radomsko' 2018.
Komisja konkursowa w składzie: Maciej Kowalczyk – przewodniczący, Natalia Korzeniowska, Danuta Zawadzka postanowiła przyznać:


w kategorii zespołów (10 zespołów)

I miejsce ex aeuqo – Chórowi „Złocisty Promień” z Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Radomsku– nagroda w wysokości – 300,00 zł
(nagroda ufundowana przez Miasto Radomsko)
i Chórowi Miejskiemu „Artis Gaudium” z Miejskiego Centrum Kultury
filia Miejskiego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim – nagroda
w wysokości – 300,00 zł (nagroda ufundowana przez Miasto Radomsko)


II miejsce – Zespołowi „Appassionata” z Radomszczańskiego Uniwersytetu III Wieku
„Wiem Więcej” – nagroda w wysokości – 250,00 zł (nagroda ufundowana
przez Miasto Radomsko)


III miejsce ex aeuqo – Chórowi „Złota Nutka” z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku
– nagroda w wysokości – 200,00 zł (nagroda ufundowana przez Łódzki
Dom Kultury)
i Zespołowi Ludowemu „Karolina” z Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej
– nagroda w wysokości – 200,00 zł (nagroda ufundowana przez Łódzki
Dom Kultury)

w kategorii solistów (13 wykonawców)

I miejsce – Irenie Janus z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach – nagroda
w wysokości – 300,00 zł (nagroda ufundowana przez Miasto Radomsko)


II miejsce ex aeuqo – Elżbiecie Jóźwiak z Radomska – nagroda w wysokości – 250,00 zł
(nagroda ufundowana przez Miasto Radomsko)
i Mieczysławowi Kincelowi z Miejskiego Centrum Kultury filia Miejskiego
Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim – nagroda w wysokości –
250,00 zł (nagroda ufundowana przez Miasto Radomsko)


III miejsce – Jadwidze Bieleckiej - Gliwce z Zespołu Wokalno - Instrumentalnego
„Impresja” z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku – nagroda w wysokości
– 200,00 zł (nagroda ufundowana przez Łódzki Dom Kultury)


Wyróżnienie otrzymała:
- Teresa Moszkowicz z Radomszczańskiego Uniwersytetu III Wieku „Wiem Więcej”
w Radomsku – nagroda w wysokości – 100,00 zł (nagroda ufundowana przez Miasto
Radomsko)


w kategorii „Rękodzieło artystyczne” (2 wystawców)

Wyróżnienie ex aeuqo otrzymały:
- Alicja Koper z Klubu Złotej Jesieni z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku – nagroda
w wysokości – 100,00 zł (nagroda ufundowana przez Miasto Radomsko)
- Halina Dziadkiewicz z Klubu Złotej Jesieni z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku
– nagroda w wysokości – 100,00 zł (nagroda ufundowana przez Miasto Radomsko)GRAND PRIX VIII Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów Radomsko' 2018
otrzymał Zespół „CANTABILE” z Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie – nagroda w wysokości – 600,00 zł (nagroda ufundowana przez Łódzki Dom Kultury)

Fundatorami nagród są:
- Miasto Radomsko
- Łódzki Dom Kultury
- Miejski Dom Kultury w Radomsku

Kategoria

Wiadomości