Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 3 =

Urodziny Piłsudskiego

Ogólnopolska konferencja naukowa „W 150-lecie urodzin Józefa Piłsudskiego. Marszałek Józef Piłsudski – Droga do Niepodległej” – Bełchatów, 7-8 grudnia 2017.
Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, dr hab. Janusz R. Budziński, dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim oraz dr Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „W 150-lecie urodzin Józefa Piłsudskiego. Marszałek Józef Piłsudski – Droga do Niepodległej”.

Przedsięwzięcie odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2017 r., w Rezydencji Dwór Polski w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 144.

Honorowy patronat nad konferencją sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Jest to druga – po odbywającej się w Łodzi w dniach 6-7 grudnia 2017 r. – ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona Józefowi Piłsudskiemu, organizowana przez łódzki Oddział IPN w roku Marszałka.

Program

7 grudnia (czwartek)
10.30 - 11.00 – otwarcie konferencji (Jan Józef Kasprzyk, dr hab. Janusz R. Budziński, dr Dariusz Rogut, Waldemar Wyczachowski)
11.00 - 12.00
• dr hab. Przemysław Waingertner (UŁ)
Romantyczny realista – Józefa Piłsudskiego recepta na skuteczną politykę
• prof. Jacek Piotrowski (UWr)
Przyjaciele, „synkowie” czy tylko podkomendni? Analiza więzi Józefa Piłsudskiego z najbliższymi współpracownikami
12.00 - 12.30 przerwa
12.30 - 14.30
• dr hab. Tomasz Gajownik (UWM)
Józef Piłsudski wobec działalności Oddziału II NDWP/SG 1918-1935
• dr Jan Wiśniewski (WSKSiM)
Legioniści Piłsudskiego w Wojsku Polskim we Wschodniej Rosji i na Syberii 1918-1920
• prof. Janusz Faryś (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
Działalność Naczelnika Państwa w 1922 roku
• dr Dariusz Fabisz (UZ)
Józef Piłsudski a Aleksander Prystor - dzieje wzajemnych relacji
14.30 - 15.30 przerwa
15.30 - 17.30
• dr Zbigniew Girzyński (UMK)
Józef Piłsudski w pamiętnikach arcybiskupa warszawskiego Aleksandra  kardynała Kakowskiego
• dr Piotr Kilańczyk (IPN Łódź)
Jak speckomisja badała dowody chwały wojennej Józefa Piłsudskiego. Rzecz o pracach Komisji do Zbadania Stanu Akt Operacyjnych z 1920 roku
• dr hab. Jarosław Rabiński (KUL)
Gen. Władysław Sikorski wobec Józefa Piłsudskiego i jego środowiska politycznego w świetle „Dziennika czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego”
• dr hab. Arkadiusz Adamczyk (UJK)
Dziedzictwo myśli Marszałka. Piłsudczycy jako realizatorzy i interpretatorzy wizji twórcy formacji 1935-1954
17.30 - 18.00 – dyskusja i podsumowanie

8 grudnia (piątek)
10.30 - 12.00
• prof. Mariusz Wołos (AP)
„O polski miecz na szali dziejów”. Działalność Józefa Piłsudskiego w latach 1908-1918 (kilka refleksji)
• prof. Janusz Odziemkowski (UKSW)
Decyzje, które w 1919 r. ocaliły niepodległość
• prof. Tadeusz Wolsza (PAN)
Pasje Marszałka
12.00 - 12.30 przerwa
12.30 - 14.00
• dr hab. Marek Sioma (UMCS)
Pośmiertny spór o Józefa Piłsudskiego
• dr hab. Marek Białokur (UO)
Roman Dmowski i jego współpracownicy o drodze Józefa Piłsudskiego do Niepodległej
• dr hab. Marek Dutkiewicz (UJK Filia)
Wizerunki Józefa Piłsudskiego na odznakach Wojska Polskiego
14.0 - 15.00 przerwa
15.00 - 16.30
• dr Dariusz Rogut (UJK Filia/IPN Łódź)
Piłsudczyk – „jeden z najbardziej reakcyjnych i antyradzieckich postaci polskiego podziemia” – Adam Galiński „Adam” (1894-1973)
• dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka (UKW)
Postać marszałka Józefa Piłsudskiego w edukacji II RP, PRL i III RP
• dr hab. Tomasz Sikorski (US)
„Ojciec niepodległej”, Naczelnik, Marszałek. Józef Piłsudski w kinematografii Polski Ludowej. Rekonesans filmowy
16.30 - 17.00 – dyskusja i podsumowanie