Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =

Zdobądź granty na warsztaty twórcze!

Łódzki Dom Kultury ogłasza nabór dotyczący współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego. Ogłoszenie skierowane jest do samorządowych instytucji kultury z terenu województwa łódzkiego i dotyczy realizacji zadań związanych z Programem Łódzkiego Domu Kultury pn. "Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej - Przystanek 60+" - warsztaty twórcze. Zgłoszenia - do 25 sierpnia 2017 r.
Projekt skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia, a jego celem jest m.in. przegląd i prezentacja dorobku twórczości mieszkańców woj. łódzkiego w wieku 60+, konfrontacja i wymiana doświadczeń, inspirowanie i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej, integracja środowisk seniorskich. Podejmowane działania w ramach projektu mają służyć edukacji kulturalnej, budzeniu i rozwijaniu talentów artystycznych, podnoszeniu kompetencji i wiedzy o działaniach animacyjnych w sferze twórczości kulturalnej osób 60+.

Do naboru mogą przystąpić wyłącznie samorządowe instytucje kultury posiadające siedzibę na terenie województwa łódzkiego, z wyłączeniem Łodzi, takie jak:
• domy i ośrodki kultury,
• muzea,
• biblioteki,
które zamierzają zrealizować projekty związane z "Wojewódzkim Przeglądem Twórczości Dojrzałej - Przystanek 60+" .

Kontakt:
W sprawach merytorycznych – Zastępca Dyrektora ŁDK Monika Matusiewicz (do 17.08) tel. 790 662 062, Zyta Solarska (od 18.08), tel.: 797 326 230, mail: z.solarska@ldk.lodz.pl
W sprawach finansowych – Bogumiła Chrzanowska, tel.: 797 326 172

Do pobrania

ogloszenie_60 (Pobrań: 38)
sprawozdanie_60 (Pobrań: 25)
umowa_60 (Pobrań: 26)
wniosek_60 (Pobrań: 31)