Przedłużamy nabór tekstów | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 9 =

Przedłużamy nabór tekstów

CALL FOR PAPERS. Przedłużamy czas na nadsyłanie propozycji artykułów do drugiego numeru czasopisma kulturalno-naukowego „Kalejdoskop Kultury”, które powstało z inicjatywy Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego i przy merytorycznym partnerstwie Muzeum Sztuki w Łodzi. Pismo afiliowane jest przy miesięczniku kulturalnym „Kalejdoskop”, wydawanym przez Łódzki Dom Kultury.
„Kalejdoskop Kultury” to  ogólnopolski półrocznik – pierwszy od wielu lat i pierwszy tego typu periodyk ukazujący się w Łodzi – którego wersją referencyjną jest wydanie internetowe. Za punkt wyjścia do bardziej zróżnicowanego i pełniejszego myślenia o miejscu i znaczeniu polskiej kultury przyjmuje specyficznie, nie pejoratywnie, rozumianą peryferyjność i regionalność. Wierzymy, że ta perspektywa oferuje alternatywny wobec centralistycznego ogląd kultury i alternatywne hierarchie w jej obrębie. Ważnym dla nas założeniem jest, aby perspektywa ta przenikała artykuły publikowane w każdym z numerów. Te zaś pomyślane są w dużej mierze monograficznie.


Temat numeru drugiego

Zamysł i tytuł drugiego numeru „Kalejdoskopu Kultury” wyrasta z jednej z strony z chęci nawiązania do łódzkich tradycji akademickich, w tym do założonego w 1928 roku zamiejscowego oddziału warszawskiej Wolnej Wszechnicy Polskiej z misją upowszechniania wiedzy, demokratyzacji dostępu do niej; z drugiej strony zaś z potrzeby sprawdzenia oraz zreinterpretowania idei wpisanych w formułę „wolnej wszechnicy” w aktualnych warunkach akademickich, wobec zadań, przed którymi stają i wyzwań, z jakimi we współczesnym świecie mierzą się nie tylko uniwersytety, lecz wszelkie mniej lub bardziej zinstytucjonalizowane podmioty wytwarzające i popularyzujące wiedzę.

Istotne pozostają pytania o ich autonomię, związki z systemami władzy, kwestie podlegania regułom z porządku państwowego, ekonomicznego czy ideowego. Pamiętając o postawionych już cennych diagnozach sytuacji szkolnictwa wyższego, widzimy potrzebę kontynuowania wielokierunkowej, zaangażowanej (meta)refleksji, głośnego, publicznego upominania się, a nawet wołania o wolną wszechnicę rozumianą szeroko jako potencjalną alternatywną, w miarę możliwości ahierarchiczną, platformę dialogu i transmisji wiedzy.


Proponujemy podjęcie następujących problemów:

• próby zaktualizowania stawianych w ostatnich latach diagnoz kondycji uniwersytetu (m.in. w obliczu już przeprowadzonych i zapowiadanych reform, pandemii);
• warunki funkcjonowania uniwersytetu czasu późnego kapitalizmu;
• parametryzacja jako zamach na wolność uniwersytetu czy potrzebne narzędzie wspierające rozwój badań naukowych?;
• specyfika funkcjonowania szkół artystycznych wobec przemian, jakim podlega szkolnictwo wyższe;
• zjawisko podporzadkowania szkolnictwa wyższego logice marketingowo-ludycznej, akademia jako centrum rozrywki;
• przyszłość uniwersytetu wobec kryzysu wyobraźni oraz perspektywy reakcji w postaci impulsów utopijnych, znaczenie działań oddolnych dla utrzymania (odzyskania?) autonomii;
• zjawisko społecznych obiegów wiedzy;
• polityczna instrumentalizacja wiedzy, praktyki manipulacji wiedzą;
• instytucje kultury (np. muzea), organizacje pozarządowe, festiwale jako podmioty produkcji oraz popularyzacji wiedzy;
• zjawisko produkcji wiedzy przez sztukę oraz rozmaite praktyki artystyczne;
• muzeum narracyjne jako narzędzie kształtowania wiedzy, ale też sterowania nią.

Zapraszamy do nadsyłania artykułów naukowych o objętości między 20 a 40 tys. znaków.

W sprawie publikacji i honorarium redakcja skontaktuje się autorami i autorkami wybranych abstraktów.


Informacje organizacyjne

Termin przyjmowania abstraktów: 10.06.2021
Odpowiedź redakcji: 17.06.2020
Termin przesyłania gotowych artykułów: 27.08.2021
mail: kalejdoskop.kultury.red@gmail.com


Czym jest "Kalejdoskop Kultury"?

„Kalejdoskop Kultury” to  ogólnopolski półrocznik – pierwszy od wielu lat i pierwszy tego typu periodyk ukazujący się w Łodzi – którego wersją referencyjną jest wydanie internetowe. Za punkt wyjścia do bardziej zróżnicowanego i pełniejszego myślenia o miejscu i znaczeniu polskiej kultury przyjmuje specyficznie, nie pejoratywnie, rozumianą peryferyjność i regionalność. Wierzymy, że ta perspektywa oferuje alternatywny wobec centralistycznego ogląd kultury i alternatywne hierarchie w jej obrębie. Ważnym dla nas założeniem jest, aby perspektywa ta przenikała artykuły publikowane w każdym z numerów. Te zaś pomyślane są w dużej mierze monograficznie.

Publikujemy dłuższe artykuły o profilu naukowym, teoretycznym, analitycznym – w każdym numerze zajmować będą one mniej więcej połowę objętości pisma – oraz teksty o charakterze krytycznym, publicystycznym, np. recenzje książek, wystaw, dzieł audiowizualnych i plastycznych, eseje, rozmowy, poezję i prozę.

Premiera numeru pierwszego odbędzie się na początku czerwca.
Śledź nas na Facebooku, Instagramie i YouTube

Redaktorem naczelnym "Kalejdoskopu Kultury" jest pełniący tę funkcję do maja 2021 również w "Kalejdoskop" Łukasz Kaczyński, także członek Rady Programowej "KK", którą tworzą reprezentanci inicjatorów i partnerów pisma:

Anita Jarzyna (UŁ) – badaczka literatury, głównie poezji XX-wiecznej, jej zainteresowania to m.in. studia nad Zagładą; członkini redakcji pisma „Narracje o Zagładzie”; pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UŁ.

Piotr Olkusz (UŁ) – z wykształcenia teatrolog i romanista; pracuje w Katedrze Badań Kulturowych Instytutu Kultury Współczesnej UŁ, jest także redaktorem miesięcznika „Dialog”.

Tomasz Załuski (ASP) – historyk sztuki i filozof, specjalizuje się w badaniach nowoczesnych i współczesnych praktyk artystycznych w kontekstach kulturowych, ekonomicznych i społeczno-politycznych; interesuje go artystyczny aktywizm i samoorganizacja, dokumentacja sztuki i archiwa kultury artystycznej, związki sztuki, prakseologii i biopolityki; pracuje w Instytucie Kultury Współczesnej UŁ oraz w Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi.

Łukasz M. Sadowski (ASP) – historyk sztuki, kierownik Zakładu Teorii i Historii Sztuki na łódzkiej ASP.

Anna Maria Leśniewska (PWSFTviT) – historyczka, krytyczka sztuki, niezależna kuratorka wystaw; członkini Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki; wykłada na Wydziale Operatorskim PWSFTviT.

Marta Giec (PWSFTviT) – w składzie rady krótko po uzyskaniu stopnia doktora sztuki filmowej nadanego na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej Szkoły Filmowej w Łodzi, autorka scenariuszy, filmów eksperymentalnych adiunkt na wydziale Organizacji Sztuki Filmowej PWSFTviT.

Maja Wójcik (Muzeum Sztuki w Łodzi) – zastępczyni dyrektora ds. upowszechniania i promocji; kulturoznawczyni, teatrolożka; członkini rady Dotknij Teatru, związana z łódzkim wydawnictwem Officyna.

Daniel Muzyczuk (Muzeum Sztuki w Łodzi) – kierownik Działu Sztuki Nowoczesnej tej instytucji, kurator, do 2020 był wiceprezes AICA Polska, członek Grupy Budapeszt

red.

Kategoria

Inne