Leszczyński - film, Solak - malarstwo | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =

Leszczyński - film, Solak - malarstwo

Muzeum Kinematografii zaprasza na wystawę "Filmy Witolda Leszczyńskiego i malarstwo Sylwii Solak". Otwarcie 13 V o godz. 17.
Wystawa poświęcona będzie łódzkiemu reżyserowi, scenarzyście, operatorowi filmowemu Witoldowi Leszczyńskiemu (1933-2007).

„Skłaniam się w kierunku estetyki filmu kreacyjnego to znaczy filmu, w którym następuje budowanie rzeczywistości ekranowej, nie zaś stwarzanie na ekranie iluzji rzeczywistości prawdziwej. Można by to wyrazić następująco: nie interesuje mnie obraz rzeczywistości, lecz rzeczywistość obrazów. Nie mam tu na myśli postawy formalistycznej, lecz syntezę zjawisk, z którymi stykam się w życiu” – tak Witold Leszczyński mówił o swoim debiucie fabularnym "Żywot Mateusza".  

Filmowy świat Leszczyńskiego na wystawie w Muzeum Kinematografii w Łodzi prezentowany jest poprzez fragmenty jego dzieł, fotosy, plakaty i rozmaite pamiątki. Świadectwem pierwszych dokonań artystycznych jest sześć etiud studenckich, trzy z nich – "Skowronek", "Rondo" i "Chwile cierpliwości" – zostały zdigitalizowane przez Szkołę Filmową specjalnie na wystawę. Osoby, z którymi Leszczyński współpracował – Anna Milewska, Zbigniew Wichłacz, Andrzej Kostenko, Barbara Fronc, Jerzy Satanowski – wspominają go w nagranych przez muzeum wywiadach.

Równoległy wątek wystawy tworzą obrazy i grafiki Sylwii Solak stanowiące współczesne malarskie spojrzenie na twórczość Leszczyńskiego. Od "Żywota Mateusza" zaczęła się fascynacja absolwentki krakowskiej ASP filmami reżysera, które stały się inspiracją dla cyklu jej prac malarskich i graficznych. Wpisując się w zapoczątkowany w latach 60. nurt przenoszenia obrazów powstających w medium fotograficznym i filmowym do malarstwa, Solak odnalazła w opowieściach o ludziach wolnych wewnętrznie, będących częścią natury i uważnie przyglądających się światu, bliski jej poetycki sposób obrazowania i doświadczenie „dotykania świata wrażliwym okiem”. Jej prace powstały z inspiracji "Żywotem Mateusza", "Konopielką" i "Siekierezadą". Motywy filmowe zostały przez malarkę odczytane w oryginalny sposób, uwzględniający szczególną godność filmowych postaci oraz charakterystyczne dla nich zanurzenie w naturze.

Dwa nurty wystawy łączą postacie bohaterów filmów Witolda Leszczyńskiego: Mateusz, Kaziuk i Janek. Każdy z nich to istota osobna, uciekający przed zgiełkiem cywilizacji buntownik z własną wizją świata, odrębną prawdą i niemal mistyczną łącznością z przyrodą. 

Partnerem wystawy jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich.