Zostań animatorem filmowym | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =

Zostań animatorem filmowym

W Łodzi będzie można uczyć się zawodu animatora filmowego. Podczas bezpłatnej nauki w szkole policealnej, realizowanej w trybie zaocznym, słuchacze dowiedzą się m.in., na czym polega praca animatora na planie filmowym, jak działa branża animacji na świecie i czym różni się animacja 2D od 3D i stop motion. Nabór na kierunek technik animacji prowadzi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Branża animacji i efektów specjalnych to rosnący sektor gospodarki i szansa rozwoju przemysłów kreatywnych. Ale, jak pokazuje opracowana w tym roku strategia edukacji dla animacji zainicjowana przez łódzki MOMAKIN, na przeszkodzie w jego rozwoju stoi często brak pracowników o praktycznych umiejętnościach zawodowych.

– Młodym twórcom brakuje często umiejętności warsztatowych czy pracy w zespole, bardzo istotnych z punktu widzenia pracodawców. Stąd zarząd Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki stworzyli kierunek, który zainteresowanym animacją, da solidne podstawy do pracy przy filmach i grach komputerowych – wyjaśnia Paulina Zacharek z MOMAKIN, członkini zarządu KIPA, współtwórczyni programu kształcenia na nowym kierunku. – Ponad 1 500 godzin zajęć prowadzonych przez kluczowych specjalistów, pomoże przyszłym animatorom poznać najważniejsze zagadnienia i tajniki branży.

Animator tworzy ruch postaci i obiektów przy pomocy zaawansowanych technologii komputerowych i oprogramowania lub poprzez pracę manualną w technice animacji poklatkowej (animowanie lalki). Pełni kluczową rolę w produkcji animacji, w szczególności w filmach animowanych, ożywia postacie i nadaje im osobowość. Umiejętności animatorów są potrzebne również do tworzenia gier komputerowych, filmów aktorskich, gdzie wykorzystuje się je do wykonywania komputerowych efektów specjalnych.

– Podczas bezpłatnej nauki w szkole policealnej realizowanej w trybie zaocznym słuchacze dowiedzą się, na czym polega praca animatora na planie filmowym, jak działa branża animacji na świecie i czym różni się animacja 2D od 3D i stop motion. Nauczą się rysować, obsługiwać programy do tworzenia animacji, poznają zasady tworzenia animacji i wprawiania w ruch nieruchomych obiektów – wyjaśnia Dominika Walicka, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi, w którym będą powstawały nowe kierunki kształcenia. – Jest to propozycja dla osób dorosłych, które po dwuletniej nauce zdobędą tytuł technika po zdanym egzaminie zawodowym organizowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Rekrutacja trwa do 15 października. Żeby zostać przyjętym do szkoły policealnej na kierunek technik animacji, konieczne jest ukończenie szkoły średniej i złożenie kompletu dokumentów, w tym trzech zdjęć i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Wszystkie informacje o naborze można znaleźć na stronie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi, cez.lodz.pl lub pod numerem telefonu: 42 684 91 95.

Kategoria

Film