Literatura | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Właściwie ten tekst powinien nosić tytuł Światowy Dzień Poezji - apel poległych, gdyż poezja wymaga już opieki paliatywnej. Podłączona do zepsutej kroplówki grantowej, dożywa swoich dni.
Jubileuszowe wydawnictwo Filharmonia Łódzka. Spacer w przestrzeni, podróż w czasie przygotowano z taką starannością, jakby przez ostatnie sto lat zespół pracowników zajmował się głównie tym imponującym przedsięwzięciem edytorskim. Książka wydana z okazji stulecia Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina to coś więcej niż tradycyjny przy takich okazjach album wspominkowy.
Tę książkę można czytać na kilku poziomach: jako autobiografię byłego redaktora naczelnego „Expressu Ilustrowanego”, historię powojennej Łodzi oraz dzieje łódzkiej prasy i szerzej –  dziennikarstwa uwikłanego w realia komunistycznego systemu.
Mało kto w Łęczycy nie słyszał o Jadwidze Grodzkiej. To ona m.in. zainicjowała odbudowę kazimierzowskiego zamku, była organizatorką i pierwszym kustoszem Muzeum w Łęczycy, promotorem lokalnej twórczości ludowej. Jej syn Zbigniew wydał o niej książkę.
Tym razem Tomasz Cieślak wziął na warsztat zbiór felietonów Piotra Groblińskiego.
No i doczekaliśmy się w łódzkiej literaturze zażartej polemiki. Profesor Tomasz Cieślak zrecenzował książkę Przemysława Owczarka "Miasto do zjedzenia" (Mikołów 2013). Poeta nie mógł strawić recenzji i odpowiedział polemicznym (auto)komentarzem do własnego tomu. Na to recenzent...
Hanna Krall – pisarka, dziennikarka i reporterka – została laureatką łódzkiej Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima. Kapituła pod przewodnictwem Kingi Dunin uhonorowała ją za całokształt twórczości.
Spod Parzęczewa na przedmieścia Łowicza przez Łódź – w artystyczną podróż Autostradą Wolności zapraszają poetka Izabela Kawczyńska i malarka Karolina Matyjaszkowicz, które są niczym pierwowzór bohaterek „Podwójnego życia Weroniki”.
Rozstrzygnięto X Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Nowe inspiracje" 2014. Konkurs adresowany jest do dzieci młodzieży.
Działająca w Łowiczu Mazowiecka Fundacja Społeczno-Kulturalna wydała piękny album poświęcony miejscom, w których mieszkał lub bywał Józef Chełmoński.