O bohaterze Obozu Narodowego | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =

O bohaterze Obozu Narodowego

Fragment okładki książki. Fot.P.Reising

Są historycy, których twórczość pisarska opiera się na kompilowaniu, ale istnieją i tacy, którzy niczym detektywi odkrywają nowe, nieznane i nieopisane wcześniej wydarzenia oraz postaci. Takim historycznym detektywem jest niewątpliwie Robert Rudnicki. Jego nowa książka nosi tytuł „Wiesław Ignacy Renke 1912-1944. Życie i działalność kierownika politycznego Obozu Narodowego”.
Robert Rudnicki jest absolwentem Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Urodził się w 1979 roku w Piotrkowie Trybunalskim i w tym mieście mieszka oraz pracuje jako nauczyciel historii. W 2011 roku wydał swą pierwszą książkę pt. „Obóz narodowy w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1919-1939”. Przez kilka lat był redaktorem czasopisma „KurieR – Kultura i Rzeczywistość”, na którego łamach regularnie publikował artykuły o historii ruchu narodowego. Ten temat, niestety, wciąż jest pomijany przez historyków, którzy często wiedzę o nim ograniczają do stereotypów wykreowanych przez stalinowską propagandę.

Nowa książka przedstawia biografię Wiesława Ignacego Renke, o którym autor we wstępie pisze tak: „...działacz Organizacji Polskiej, najważniejszy aktywista ONR „ABC” w województwie łódzkim, jego organizator w Piotrkowie Trybunalskim i Radomsku, w czasie wojny twórca i współtwórca struktur politycznych i wojskowych Grupy „Szańca” w Piotrkowie, Krakowie, Częstochowie i Warszawie, a w końcu kierownik Obozu Narodowego w okupowanym kraju...”.
O przodkach Wiesława ze strony ojca dowiadujemy się, że wywodzili się ze szlachty śląskiej, a dziadek Michał walczył w powstaniu styczniowym. Natomiast rodzina ze strony matki miała węgierskie korzenie. Jej pradziadek przyjechał z Węgier na Śląsk, gdzie się ożenił, lecz jako „płóciennik” wkrótce trafił do Tomaszowa Mazowieckiego, w którym to mieście rozwijał się przemysł włókienniczy.

Książka składa się z trzech rozdziałów - „Patriotyzm jutra”, „W walce o Wielką Polskę”, „W obronie Ojczyzny” - oraz z kilkunastu podrozdziałów. W rozdziale pierwszym głównie poznajemy lata młodzieńcze bohatera, kształtowanie się jego poglądów, naukę w piotrkowskim gimnazjum, udział w harcerstwie, sukcesy sportowe, studia na Uniwersytecie Warszawskim… Rozdział drugi przedstawia działalność polityczną i społeczną w okresie międzywojennym. Natomiast rozdział trzeci opisuje lata II wojny światowej.

Robert Rudnicki w swej pracy oparł się na bardzo obszernej bibliografii. Kilka lat poświęcił na poszukiwaniu dokumentów w archiwach IPN. Ponadto udało mu się dotrzeć do świadków opisywanych wydarzeń, lub też do potomków postaci przedstawianych w książce.

W publikacji nie brakuje ciekawostek, jak na przykład informacji, że w 1941 roku Wiesław Renke pracował w tym samym kamieniołomie firmy „Solvay”, co Karol Wojtyła, czyli późniejszy papież Jan Paweł II.

Historyk dr Wojciech Muszyński w recenzji napisał: „Książka Roberta Rudnickiego to nie tylko bardzo barwna biografia działacza współtworzącego lokalne i centralne struktury podziemia narodowego oraz szkic do portretu jego środowiska. Praca ta przywraca pamięci współczesnych szereg nieznanych dziś faktów i ludzi, ale przede wszystkim przełamuje zmowę milczenia, która od czasów PRL otacza polskich bohaterów związanych z ruchem narodowym, a w szczególności z ONR.”

O książce Rudnickiego, jako o „bardzo rzetelnej biografii politycznej” pozytywnie wypowiada się znany historyk Leszek Żebrowski. Dodaje on również: „...Wiesław Renke zginął/zaginął w 1944 roku podczas Powstania Warszawskiego, lub wkrótce po jego zakończeniu. Niewiele po sobie zostawił, tym bardziej chwała Autorowi za to, co zrobił dla upamiętnienia tej niezwykłej przecież postaci, przedstawiciela Pokolenia Polski Walczącej.”

Słowa uznania należą się również warszawskiemu Wydawnictwu Prohibita za profesjonalne opracowanie publikacji pod względem redakcyjnym oraz edytorskim. Książka zawiera prawie 350 stron w twardej oprawie. Zamieszczony na końcu indeks osobowy jest bardzo przydatny dla historyków i miłośników historii. Ponadto tekst wzbogacają unikalne fotografie, a także kopie dokumentów.

Paweł Reising

Kategoria

Literatura