Poezja nieprzemijająca | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =

Poezja nieprzemijająca

Wojewódzka Biblioteka Publiczna. fot. z Facebooka WBP

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza 11 XII na konferencję "Panorama literacka Łodzi i województwa łódzkiego. Wokół poezji lat 1919-2019".
W programie:
10.00-10.15 - powitanie uczestników
10.15-11.00 - Szerokie drogi i boczne ścieżki łódzkiej poezji ostatnich stu lat - dr hab., prof. nadzw. UŁ Tomasz Cieślak
11.00-11.45 - Poezja łódzkich Żydów w XX wieku - prof. dr hab. Krystyna Radziszewska
11.45-12.15 - "Twarze" łódzkiej poezji - dr Henryk Pustkowski
12.15-12.30 - przerwa, poczęstunek
12.30-13.00 - Moje miasto cudzymi słowami. Subiektywny wybór 10 wierszy o Łodzi - dr Karolina Kołodziej
13.00-13.30 - Poetycka mapa województwa łódzkiego - śladami poetów, tropem wierszy - Joanna Kantyka
13.30-14.00 - Gra na smartfony "Literacki surfing" - Ewa Baranowska, Anna Wejman, Jolanta Zwierzyńska
14.00-15.00 - "Poezja nieprzemijająca" - przedstawienie zestawu wierszy i tomików poetyckich napisanych przez twórców, którzy byli lub są związani z Łodzią lub regionem łódzkim, wydanych w latach 1919-2019. Zestaw przygotowany w oparciu o zgłoszenia zamieszczone na profilu kampanii Łódzkie Czyta na Facebooku.
Dyskusja, zakończenie konferencji.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wcześniejszą rejestrację do 6 XII pod adresem promocja@wbp.lodz.pl lub telefonem 42 6630338 (Biuro Promocji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego).

Konferencji towarzyszy wystawa „Bo więcej waży jedna dobra strofa, niż ciężar wielu pracowitych stronic (Czesław Miłosz): poezyjne Łódzkie”, prezentowana od 16 XI do 16 I 2020 r. na parterze Biblioteki (ul. Gdańska 100/102).


Na konferencji zostanie przedstawiony zestaw "Poezja nieprzemijająca" - wierszy wybranych przez czytelników.

Aby wziąć udział w ułożeniu tego poetyckiego rankingu, wystarczy zgłosić na profilu kampanii Łódzkie Czyta - prowadzonym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na Facebooku - informację o jednym, dwóch lub trzech wierszach, albo o jednym, dwóch lub trzech tomikach poetyckich, które zdaniem przysyłającego są nieprzemijające.

Ważne, aby zgłoszone wiersze, tomiki poetyckie napisane były przez twórców, którzy byli lub są związani z Łodzią lub regionem łódzkim, a ich utwory zostały wydane w latach 1919-2019. Związek z Łodzią lub regionem łódzkim oznacza miejsce ich urodzenia, zamieszkania, pracy.

Zgłaszając wiersze do zestawu, należy podać autora i tytuł. Nie należy cytować treści wiersza.
Zgłaszając tomiki poetyckie, należy podać: autora, tytuł tomiku, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania.

O związkach poetów z Łodzią i województwem łódzkim można dowiedzieć się z bazy pisarzy WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego pod adresem http://mak.wimbp.lodz.pl/index.php/bazy-bibliograficzne/pisarze-lodzi-i-regionu-lodzkiego.html oraz z Literackiej Mapy Województwa Łódzkiego pod adresem https://literacka.lodz.pl/

Zestaw „Poezja nieprzemijająca" zostanie opracowany na podstawie zgłoszeń umieszczonych na profilu Łódzkie Czyta na Facebooku do 5 XII.
  • Uwaga! Z powodu zagrożenia koronawirusem wydarzenia mogą być odwoływane. Proszę potwierdzać informacje u organizatorów.