Troje do nagrody Tuwima | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =

Troje do nagrody Tuwima

Do Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima, przyznawanej przez Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, nominowano troje pisarzy. Nagrodę w wysokości 50 tysięcy zł ufundował Urząd Miasta Łodzi, a laureata lub laureatkę poznamy podczas gali 4 XII o godz. 17 w Monopolis.
Gala jest częścią festiwalu literackiego Puls literatury, który odbywa się pod hasłem "Wielka migracja" w dniach 26 listopada - 4 grudnia w Domu Literatury w Łodzi.

W 2022 roku jury w składzie: Barbara Piegdoń-Adamczyk (przewodnicząca jury, wydawczyni „Książek. Magazynu do Czytania", Kacper Bartczak (poeta i tłumacz), Anna Marchewka (krytyczka literacka), Maciej Robert (poeta, sekretarz jury) oraz Maciej Świerkocki (tłumacz i pisarz) zdecydowało, że do Nagrody zostają nominowani (w kolejności alfabetycznej):

Jerzy Jarniewicz - poeta, eseista i tłumacz,
Renata Lis - pisarka i eseistka,
Michał Witkowski - pisarz i felietonista.


JERZY JARNIEWICZ – poeta, tłumacz, krytyk. Autor kilkunastu książek poetyckich, m.in. Makijaż, Woda na Marsie, Puste noce (Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius 2018), Mondo cane (Nagroda Literacka Nike 2022). W obszarze jego zainteresowań krytycznych znajdują się poezja i proza anglojęzyczna (m.in. Larkin. Odsłuchiwanie wierszy, Heaney. Wiersze pod dotyk, Znaki firmowe. Szkice o współczesnej prozie amerykańskiej i kanadyjskiej), teoria przekładu (Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim, Tłumacz między innymi. Szkice o przekładach, językach i literaturze) oraz kontrkultura (All you need is love. Sceny z życia kontrkultury, Bunt wizjonerów). Tłumaczył między innymi utwory Jamesa Joyce’a, Philipa Rotha, Umberto Eco, Seamusa Heaneya, Ursuli Le Guin).

RENATA LIS – eseistka i tłumaczka. Autorka książek Ręka Flauberta (nominacja do Nagrody Literackiej Nike i do Nagrody Literackiej m. st. Warszawy), W lodach Prowansji. Bunin na wygnaniu (nominacja do Nagrody Literackiej Nike, Nagrody Literackiej m. st. Warszawy, Nagrody Literackiej Gdynia, Nagrody Literackiej Europy Środkowej Angelus), Lesbos (nominacja do Nagrody Literackiej Nike i Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz). Przekładała m.in. twórczość Gustawa Flauberta, Jeana Baudrillarda, Iwana Bunina, Anne Carson.

MICHAŁ WITKOWSKI – prozaik. Debiutował zbiorem opowiadań Copyright, następnie opublikował m.in. powieści Lubiewo, Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej, Margot, Drwal, Zbrodniarz i dziewczyna, Fynf und cfancyś, Wymazane, Tango. Dwukrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia (którą otrzymał w 2006 roku), trzykrotnie do Paszportów „Polityki” (otrzymał tę nagrodę w 2007 roku), czterokrotnie do Nagrody Literackiej Nike. Powieść Drwal znalazła się w finale Nagrody Literackiej Europy Środkowej Angelus, zaś angielskie tłumaczenie Lubiewa otrzymało nominację do Independent Foreign Fiction Prize.

Nagroda przyznawana jest za całokształt twórczości.