Łódź sprzed Łodzi | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =

Łódź sprzed Łodzi

Wystawa czasowa „Łódź sprzed Łodzi” wpisuje się w obchody 600-lecia nadania praw miejskich Łodzi. Zobaczymy zabytkiw archeologiczne, które zostały odkryte na terenie miasta. Otwarcie 28 VII o godz. 14.23.
Wśród prezentowanych zabytków znajdą się przedmioty pochodzące ze stanowisk archeologicznych z terenu Łodzi, m.in. z Rudy Pabianickiej, Retkini, Bałut czy Chocianowic. Prezentowany zakres chronologiczny obejmie czasy od epoki kamienia po średniowiecze. Na wystawie zaprezentowana zostanie również mapa oraz lista stanowisk archeologicznych z terenu Łodzi. Dzięki niej zwiedzający będą mogli uświadomić sobie, że dziedzictwo archeologiczne może być odkrywane w miejscach im bliskich, a nawet najodleglejsza przeszłość, może kryć się tuż za rogiem.

Oprócz zabytków na wystawie zaprezentowane zostaną materiały archiwalne dotyczące prac wykopaliskowych na terenie Łodzi. Ważnym zagadnieniem będzie tematyka strat wojennych w muzealnictwie. Interesującym pod tym względem zespołem zabytków jest grób tzw. „księżniczki z Retkinii”, który w 1935 r. został przypadkowo odkryty i przekazany do Miejskiego Muzeum Etnograficznego (dzisiejsze Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi). W czasie wojny artefakty związane z „retkińską księżniczką” wykorzystywane były przez okupanta do celów propagandowych, a w 1944 r. wywieziono je w nieznane miejsce. Muzeum dysponuje jedynie pojedynczymi przedmiotami pochodzącymi z tego pochówku. Ze względu na brak zabytków przedstawione zostaną rekonstrukcje wyposażenia grobowego „księżniczki retkińskiej” oraz materiały archiwalne z nią związane.

Na wystawie podjęta zostanie również tematyka pracy archeologów i muzealników. Ważnym aspektem będzie dostępność i wykorzystanie elementów sensorycznych i aktywizujących odbiorcę. Prezentowane materiały zostaną przetłumaczone na język angielski i ukraiński.