Łódzkie wątki | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =

Łódzkie wątki

Jakie znaczenie dla historii miasta miały łódzkie strajki z 1971 r.? Do czego się przyczyniły i kto był ich inicjatorem? O postaciach związanych ze strajkami, sile i roli, jaką protest łódzkich włókniarek odegrał w polskiej historii, uczestnicy porozmawiają z dr. hab. Krzysztofem Lesiakowskim z Uniwersytetu Łódzkiego. Będzie to pierwsze spotkanie w ramach nowego cyklu Łódzkie Wątki przygotowanego przez Centralne Muzeum Włókiennictwa.
Podczas pierwszego spotkania 9 lutego 2018 r., poruszony zostanie wątek łódzkich strajków z 1971 r. O postaciach związanych ze strajkiem, sile i roli, jaką protest łódzkich włókniarek odegrał w polskiej historii, uczestnicy porozmawiają z historykiem z Uniwersytetu Łódzkiego. Jak mówi dr hab. Krzysztof Lesiakowski: „strajki łódzkie stały się ostatnim akordem buntu polskich robotników, zapoczątkowanego 14 grudnia 1970 r., w stoczni im. Lenina w Gdańsku, po wprowadzeniu w życie brzemiennej w skutkach podwyżki cen. W efekcie to włókniarski sprzeciw, a nie bunt na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. zdecydował o wycofaniu się przez władze z tragicznych w następstwach podwyżek cen”. Spotkanie odbędzie się w przeddzień 47. rocznicy rozpoczęcia strajku łódzkich włókniarek, który okazał się jedynym zwycięskim protestem prowadzącym do zmiany decyzji władz krajowych.

- Łódzkie Wątki to cykl spotkań poświęcony przestrzeni miejskiej w Łodzi i jej włókienniczej tożsamości. Miasto to splot treści, znaków i wartości. To także plątanina ulic, budynków czy parków, zbiór zapachów i dźwięków. Jest wypadkową wielu sprzeczności, oczekiwań i wyobrażeń, przemian nakładających się na siebie i potrzeb różnych podmiotów. Historia Łodzi pełna jest powiązanych ze sobą kontekstów. Podczas każdego spotkania w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, jego uczestnicy będą rozmawiać, snuć i słuchać opowieści. Muzeum do udziału zaprasza każdego, kto chce odkrywać nowe treści miasta i współtworzyć miejskie opowieści. „Chcemy, aby nasze Muzeum stało się miejscem, w którym spotykamy się, słuchamy ale i dyskutujemy. Miejscem, gdzie będziemy poruszać tematy bardzo aktualne, ale też będziemy wracać do przeszłości, przypominać historie mniej znane, a ważne dla Łodzi” – mówi zastępca dyrektora ds. rozwoju i upowszechniania CMWŁ Magda Komarzeniec.

Spotkania będą odbywały się co miesiąc, zawsze w piątkowe popołudnie o godz. 18. Zaproszeni goście będą omawiać różne tematy, poruszając się w obrębie jednego z czterech głównych wątków: miejsc, postaci, historii i miejskości.
Spotkania poświęcone miastu mają na celu przybliżenie historii Łodzi, jej tożsamości i współczesnego znaczenia przestrzeni miejskiej.