Muzeum do wzięcia | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =

Muzeum do wzięcia

Do 21 września mogą się zgłaszać chętni do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora miejskiego Muzeum Kinematografii. Z końcem roku mija 4-letnia kadencja obecnej dyrektor Marzeny Bomanowskiej.
Kandydat na stanowisko dyrektora łódzkiego Muzeum Kinematografii poza spełnieniem wszystkich formalnych kryteriów, powinien posiadać minimum trzyletni staż na stanowisku kierowniczym oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe, musi też przedstawić szczegółowy autorski program rozwoju instytucji. Program powinien uwzględniać między innymi dotychczasowy dorobek Muzeum, przyjętą  w Łodzi politykę kulturalną 2020+, ofertą edukacyjną dla dzieci i młodzieży oraz plan współpracy z innymi instytucjami kultury ze szczególnym uwzględnieniem EC1.

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków - 25 października 2018 r. Informacji udziela: Wydział Kultury w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, tel. 42 638-42-12. Szczegółowe informacje o konkursie:
https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/praca/pozostale-oferty-pracy/

Poniżej przypominamy tekst poświęcony Muzeum Kinematografii.

Kategoria

Muzea