Nabytki z czasów zarazy | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =

Nabytki z czasów zarazy

Amulet penca de balangandan, Brazylia, fot. materiały prasowe

Nabytki Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego z ostatnich dwóch lat można będzie oglądać na wystawie, która zostanie otwarta 9 II o godz. 13.
Od organizatorów:

Wystawa czasowa „Z czasów zarazy. Nowe nabytki Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi z lat 2020-2021” prezentuje dary i zakupy oraz zabytki archeologiczne pozyskane podczas kwerend naszych muzealników w trudnych czasach „zarazy” COVID-19, wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Przesłaniem wystawy jest zaprezentowanie Państwu efektów współpracy z szeregiem naszych darczyńców, która nie ustała nawet podczas trudnej sytuacji epidemiologicznej w tych dwóch ostatnich latach. Zabytkami, które tu prezentujemy, chcemy Państwu pokazać, że przez ten czas nieustająco pracowaliśmy nad powiększaniem i opracowywaniem merytorycznym zbiorów Muzeum oraz że z wielką ostrożnością i przy zachowaniu wszystkich obowiązujących obostrzeń współpracowaliśmy z ludźmi z całej Polski, a także zza granicy, czego rezultaty w postaci zgromadzonych nowych kilkuset nabytków możecie Państwo podziwiać na wystawie.

Zabytki każdego z Działów zaprezentowane są w specjalnie zasygnalizowanym, symbolicznym kontekście kolorystycznym. Zaaranżowana szara przestrzeń archeologiczna wprowadzająca widza na ekspozycję odnosi nas do barw ziemi, w której najczęściej zabytki archeologiczne są odkrywane. Sala etnograficzna, gdzie każdy Dział ma specjalnie przydzieloną strefę kolorystyczną odpowiada danej tematyce merytorycznej. Całość zaś, w zamyśle kuratorki, ma odzwierciedlać niezwykłą barwność, która charakteryzuje zarówno wiele płaszczyzn ludowego rękodzieła, jak i objawia się w każdej strefie tradycyjnego zdobnictwa. Przede wszystkim ma kolorystycznie przypominać ludowy pasiak, jako obecnie podstawowy wyznacznik „ludowości”, ale także odnosić się do kolorowych wycinanek ludowych, czy związanych z pobożnością ludową barwnych wstążek, którymi zawsze w maju ludność ozdabiała krzyże i kapliczki i przydrożne. Podobnie strefa, w której prezentuje się Dział Widowisk Lalkowych oraz Dział Numizmatyczny ma swoją konotację kolorystyczną.

Cykl wystaw dotyczących prezentacji nowych nabytków w naszym Muzeum rozpoczął się w 1982 r. i od tamtej pory co kilka lat w ten wystawienniczy sposób dziękujemy naszym darczyńcom oraz chwalimy się nowymi zabytkami, które udaje nam się pozyskiwać. Do ciekawszych okazów, które można zobaczyć na obecnej ekspozycji jest bogata kolekcja darów numizmatyczno-etnograficznych podarowanych Muzeum przez podróżnika, pasjonata i kolekcjonera, p. Mirosława Kruszyńskiego. Zobaczycie Państwo kilkadziesiąt eksponatów spoza krajów europejskich, które dzięki jego uprzejmości zasiliły zbiory m.in. Działu Kultur Ludów Pozaeuropejskich. W Zespole Działów Etnograficznych wyróżnia się ponadto i wart jest obejrzenia wspaniały obraz namalowany na desce przez Józefa Furdynę (ur. 1930 r.), krakowskiego artystę, konserwatora zabytków, etnografa i wybitnego witrażystę. Wśród zbiorów Działu Strojów Ludowych i Tkanin na uwagę zasługuje wyjątkowy komplet wykonany przez artystkę łódzkiej ASP, profesor Dorotę Sak.

Zbiory archeologiczne są rezultatem badań archeologów pracujących w Muzeum. Na wystawie zobaczycie Państwo m.in.  fragmenty ceramiki pozyskane podczas kontynuacji badań sondażowych na stanowisku 9 w Sarnowie gm. Lubraniec, czy ostrogę z brązu z I w.n.e. pozyskaną podczas badań sondażowych w Tumie, gm. Góra św. Małgorzaty.

Zabytki Działu Widowisk Lalkowych są efektem zarówno zakupów, jak i ofiarności darczyńców - teatrów i osób prywatnych. W latach 2020-2021 kolekcja Działu Widowisk Lalkowych wzbogaciła się o 58 obiektów. Do nowych nabytków należy jedna rzeźba ceramiczna i 35 projektów scenograficznych zakupionych od p. Marii Kostrzewskiej-Baron, scenografki związanej z łódzką Baśniową Kawiarenką, 17 projektów scenograficznych przekazanych w darze przez p. Waldemara Wolańskiego i p. Joannę Hrk - artystów związanych z Teatrem Lalek Arlekin,  2 marionetki radżasthańskie przekazane w darze przez p. Annę Plucińską-Amribd oraz 3 marionetki indonezyjskie przekazane przez p. Mirosława Kruszyńskiego.

Natomiast Dział Numizmatyczny Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, od początku swojego istnienia, tj. od 1948 roku pozyskuje zabytki w wyniku prac wykopaliskowych prowadzonych przez Muzeum oraz darów i nabytków od instytucji oraz osób prywatnych. W latach 2020-2021 do Muzeum trafiło 1049 zabytków, głównie od darczyńców, ale będzie można również zobaczyć zakupiony  do Działu srebrny kieliszek wysadzany monetami z okresu powstania styczniowego.

Kuratorka wystawy: Anna Smolińska