Sobiescy, Radziwiłłowie i święty obraz | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =

Sobiescy, Radziwiłłowie i święty obraz

Muzeum w Nieborowie i Arkadii oraz Fundacja Trzy Trąby otwierają wystawę pt. "Sobiescy i Radziwiłłowie. Strażnicy Wizerunku Maryjnego" - wernisaż odbędzie się 15 VI o godz. 18 w Pałacu Książąt Radziwiłłów w Nieborowie. Narracja wystawy skupia się wokół wizerunku Matki Boskiej – najcenniejszego obiektu będącego w zbiorach rodziny Radziwiłłów. Według źródeł historycznych obraz został znaleziony w 1683 r. podczas odsieczy wiedeńskiej.
Ten niepozorny wizerunek maryjny, od początku otoczony przez Jana III Sobieskiego kultem, był jedną z najcenniejszych zdobyczy, jaką król przywiózł spod Wiednia. Obraz ten, początkowo związany z rodziną królewską, od 1740 roku był własnością Radziwiłłów i przez wiele lat znajdował się w kaplicy zamkowej w Nieświeżu. Dziedzicząc schedę po Janie III Sobieskim, Radziwiłłowie stali się strażnikami pamięci królewskiej chwały. Była ona między innymi doskonałym narzędziem rodowej propagandy, wpisującej się w realia ówczesnej Europy. Prezentowana w nieborowskim Pałacu Radziwiłłów wystawa jest znakomitym pretekstem do poszerzenia wiedzy historycznej związanej z wiktorią wiedeńską oraz poznania koneksji rodzinnych Radziwiłłów i Sobieskich. Na tle historyczno - genealogicznym rozwija się fascynująca opowieść o cudownym znalezieniu pod Wiedniem obrazu Matki Boskiej, zwanej później Sobieską, Radziwiłłowską lub Nieświeską.