Ukraińskie tradycje przy polskim stole - wystawa | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =

Ukraińskie tradycje przy polskim stole - wystawa

"W dialogu. Ukraińskie tradycje przy polskim stole" ("В діалозі. Українські традиції за польським столом") - otwarcie wystawy 12 IV o godz. 13.30.
Od organizatorów:

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi jest myślami z Ukrainą w trudnym dla niej czasie. Uważamy, że możemy okazać pomoc robiąc to, co dotychczas, upowszechniając i popularyzując  kulturę Ukrainy. Prezentowana wystawa to etnograficzne zaproszenie do muzealnego domu otwartego, gdzie przy wspólnym stole, symbolu domu i ciepła rodzinnego, w aranżacji ukraińskich zabytków, sala wystaw muzealnych stanie się przestrzenią ukraińsko - polską wzajemnego odkrywania kultur, platformą edukacyjną wymiany myśli. Będzie to miejsce spotkań rodzin, dzieci szkolnych, wszystkich środowisk chcących podczas zajęć tematycznych, warsztatów, wykładów, prezentacji filmowych i artystycznych, uczestniczyć w wymianie wiedzy i doświadczeń dotyczących własnej tożsamości.

W zbiorach naszego Muzeum znajdują się zabytki pozyskane w okresie międzywojennym, oraz podczas wieloletniej współpracy z Narodowym Muzeum Sztuki Ludowej Pokucia i Huculszczyzny w Kołomyi, Muzeum Etnograficznym we Lwowie, Narodowym Muzeum Ukraińskiej Ludowej Sztuki Dekoracyjnej w Kijowie i Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych. Na wystawie będzie można zobaczyć unikatowe huculskie pisanki i ceramikę, pokuckie malarstwo na szkle, stroje z Podola i Huculszczyzny, kilimy z manufaktury w Glinianach, numizmaty. Wykonane podczas badań terenowych fotografie przybliżą tradycyjną i współczesną kulturę Ukrainy.

Sztuka ludowa, pisanki, wyszycia, będące elementami tradycji ukraińskiej, zachowały żywotność do czasów współczesnych, stając się jednocześnie identyfikacyjnym symbolem narodowym i znakiem rozpoznawczym Ukrainy. Chcemy w dialogu kulturowym uzyskać wielogłos, będący naszym poparciem dla Ukrainy.
                                                                                                                                                                
Kurator wystawy – starszy kustosz mgr Alicja Woźniak Dział Strojów Ludowych i Tkanin


Археологічний і етнографічний музей у Лодзі думками з Україною у важкий для неї час. Користуючись нагодою, вважаємо за можливе допомогти Українцям пропагуючи та популяризуючи культуру України, що й робили до цього часу. Презентована виставка є етнографічним запрошенням до відчиненої музейної оселі, де за загальним столом ‒ символом дому та родинного тепла, ‒ в оточенні українських старожитностей, зала музейних виставок стане простором українсько-польського взаємовідкривання культур, освітньою платформою обміну думками. Це буде місце зустрічі для родин, школярів та представників усіх інших середовищ, які, під час тематичних занять, майстер-класів, лекцій, презентацій  фільмів та інших мистецьких здобутків, бажають брати участь у взаємообміні знаннями та досвідом щодо власної ідентичності. У колекціях нашого музею є артефакти отримані в міжвоєнний період, а також за час багаторічної співпраці з Національним музеєм народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського, Етнографічним музеєм у Львові, Національним музеєм українського народного декоративного мистецтва у м.Київ та Львівською національною академією мистецтв. На виставці будуть представлені унікальні гуцульські писанки та кераміка, покутський розпис на склі, костюми з Поділля та Гуцульщини, килими з мануфактури у м.Глиняни, нумізматичні вироби. Фотографії, зроблені під час польових досліджень, наблизять традиційну та сучасну культуру України. Народна творчість, писанки, вишивка, які є елементами українських традицій, збереглися до наших днів, ставши водночас національними символами та візитною карткою України. Ми хочемо через діалог культур відшукати поліфонію, що буде нашою підтримкою для України.


5.04.2022 Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne gościło profesor Zenovię Shulhę-Galan z Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk z którą współpraca trwa od 2007 roku.
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne
  • od 12-04-2022 godz 13:30

Kategoria

Muzea

Adres

Łódź, pl. Wolności 14

Kontakt

tel. 42 632 84 40

Czynne:
wtorek - niedziela 10-17 (wtorek - wstęp bezpłatny)
13.30 - 14 - przerwa na dezynfekcję

Kasa biletowa czynna do godz. 16.30

Bilety:
normalny - 12 zł, ulgowy - 9 zł
grupowy (od 11 osób) - 10 zł/os.
wycieczkowy (od 25 osób) - 8 zł/os.