Książka o Chórze FŁ | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =

Książka o Chórze FŁ

fot. materiały prasowe

Z okazji jubileuszu 50-lecia Chóru Filharmonii Łódzkiej instytucja ta wydała książkę-album pt. „Wspólnym głosem”, na którą składa się kilkanaście tekstów poświęconych historii i współczesności tego zespołu oraz zagadnieniom chóralistyki. Książkę wraz z załączoną płytą będzie można nabyć w kasach biletowych FŁ od 19 II.
Wieloautorska publikacja przedstawia historię i teraźniejszość chóru łódzkiej filharmonii oraz zagadnienie śpiewu zespołowego z różnych punktów widzenia. Teksty napisali dziennikarze, archiwiści, naukowcy specjalizujący się w chóralistyce oraz muzycy, w tym filharmoniczni chórzyści: swoimi doświadczeniami dzielą się Henryka Rajch i Anna Wójcikowska. Magdalena Sasin przedstawia sylwetki trzech chórmistrzów: Tomasza Szymańskiego, Marka Jaszczaka i pracującego obecnie z zespołem Dawida Bera. Michał Lenarciński rozmawia z Dawidem Berem o jego doświadczeniach chórmistrzowskich i rozwoju zespołu. W dalszą przeszłość muzycznej i śpiewającej Łodzi można zajrzeć dzięki artykułom Marka Janiaka i Bożeny Pellowskiej-Chudobińskiej. Dzień inauguracyjnego koncertu Chóru FŁ kreśli Monika Wasilewska. O pracy z chórem z punktu widzenia dyrygenta opowiada Łukasz Borowicz. Głos ludzki można też poznać od strony anatomicznej (dzięki artykułowi Joanny Zimmer-Nowickiej), z punktu widzenia pracy zespołowej (Anna Paszkowska-Rogacz) i walorów pojedynczego śpiewaka-artysty (Agnieszka Franków-Żelazny), a także przez pryzmat historii muzyki (Dorota Kozińska). To jeszcze nie wszystkie artykuły.

Publikacja powstała pod redakcją Marzeny Bomanowskiej, dyrektor Muzeum Kinematografii w Łodzi i doświadczonej dziennikarki specjalizującej się w tematyce kulturalnej. Wysmakowane edytorsko wydawnictwo, opracowane graficznie przez Studio Design Krzysztof Jurczyk, nawiązuje od strony wizualnej do książki „Filharmonia Łódzka. Spacer w przestrzeni, podróż w czasie”, wydanej z okazji stulecia FŁ, i może stanowić z nią piękny komplet. Na kartach książki pokazano wiele archiwalnych zdjęć oraz plakatów. W aneksie znajduje się lista artystów chóru ostatniego półwiecza i spis wszystkich koncertów Chóru FŁ na przestrzeni 50 lat wraz ze szczegółowym repertuarem. Do książki dołączona jest płyta z mszami G. Fauré, K. Grzeszczaka i J. Whitbourne’a w wykonaniu zespołu.

Książkę można kupić w cenie 39 zł od 19 lutego (piątek) w kasie biletowej FŁ (czynna w dni powszednie w godz. 10.00–18.00). Cena ulgowa dla uczniów i studentów szkół artystycznych wynosi 20 zł.