Montezuma – opera w wersji koncertowej | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =

Montezuma – opera w wersji koncertowej

Międzyuczelniana Orkiestra Barokowa złożona ze studentów Akademii Muzycznych w Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu wraz ze śpiewakami z wydziałów wokalnych trzech uczelni zaprezentuje wersję koncertową opery Montezuma Carla Heinricha Grauna. Libretto opery o władcy Azteków stworzył król Prus Fryderyk II Wielki. Zespół wystąpi pod batutą Jarosława Thiela z poznańskiej uczelni muzycznej.
Carl Heinrich Graun był niemieckim kompozytorem, dyrygentem i śpiewakiem doby późnego baroku. Przygodę z teatrem zaczął jako chórzysta drezdeńskiej opery. Jako dworski kapelmistrz kształcił muzycznie pruskiego króla Fryderyka II Wielkiego, miłośnika sztuki. Graun pisał wiele oper, głównie do tekstów Pietra Metastasia i Apostola Zena. Cztery dzieła mistrza, w tym Montezuma, powstały do libretta samego Fryderyka II Wielkiego. Opera o ostatnim władcy Azteków przed przybyciem Hiszpanów Montezumie II uważana jest za arcydzieło. Partytura imponuje bogactwem środków wyrazowych i podejściem do formy. Graun wprowadza dwuczęściowe cavatiny, które przyspieszają tempo akcji. Orkiestrą maluje szerokie plany, przedstawiające na przykład zdobycie pałacu w akcie II. Montezuma jest pełną podstępów i zwrotów akcji opowieścią o inwazji hiszpańskich konkwistadorów na państwo Azteków. Ponadczasowość libretta wyrażają poruszane tematy miłości, honoru, zdrady, naiwnej życzliwości, wiary i zaufania, przez co XVIII-wieczna opera może być atrakcyjna dla współczesnego słuchacza.

Międzyuczelniana Orkiestra Barokowa to projekt polegający na współpracy połączonych orkiestr barokowych Akademii Muzycznych w Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Swoją działalność MU!!!ob rozpoczęła projektem prowadzonym przez skrzypka Zbigniewa Pilcha i trasą koncertową w 2014 roku. Projekt, oprócz wspólnej pracy i koncertowania, ma na celu również integrację i wymianę doświadczeń środowisk akademickich.

Partie wokalne wykonają studenci i absolwenci wydziałów wokalnych Akademii Muzycznych w Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Kierownictwo artystyczne nad łódzką orkiestrą barokową sprawuje Jakub Kościukiewicz, nad poznańską – Jarosław Thiel, a szefem artystycznym zespołu z Wrocławia jest Bartosz Kokosza. Orkiestra i soliści wykonają obszerne fragmenty opery pod batutą Jarosława Thiela. Wykonanie koncertowe Montezumy będzie można usłyszeć także 1 marca w Sali Czerwonej Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu i 2 marca w Auli Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Kategoria

Muzyka