Przegląd kapel | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =

Przegląd kapel

Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie zaprasza 4 VI na XXXII Ogólnopolski Przegląd Kapel Ludowych im Adama Radzymińskiego. Pula nagród wynosi ponad 11 tysięcy złotych. Dodatkowo, specjalną nagrodę ufunduje dyrektor GOK w Bedlnie.
Przyjazd do Bedlna (powiat kutnowski) zapowiedziały 24 kapele ze wszystkich zakątków Polski. Będą rywalizowały w dwóch kategoriach:
- kapele autentyczne – o składzie instrumentalnym zgodnym z tradycją prezentowanego regionu i sposobie wykonywania utworów jak najbliższym autentyzmowi
- kapele stylizowane – ich repertuar stanowi artystycznie opracowany folklor regionu, ale w sposób nie odbiegający od wiejskiej tradycji i autentyczności.
Głównym celem organizowanego przeglądu  jest kultywowanie rodzimego folklory, a także ochrona ochrona najstarszych utworów ludowych i zanikających instrumentów muzycznych

Początek przeglądu o godzinie 10.00. Zakończenie z ogłoszeniem wyników rywalizacji ma nastąpić około godziny 17.00