Rezydencje video art - ruch / taniec | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =

Rezydencje video art - ruch / taniec

Scena Tańca Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych ogłasza otwarty nabór na rezydencję artystyczną w przestrzeni produkcji dzieła w zakresie sztuki filmowej „Video Art – Ruch / Taniec”.
Zakres realizacji obejmuje szerokie formy interpretacji dziedziny sztuki tańca / ruchu. Forma realizacji obejmuje: video art, fabułę filmową, reportaż filmowy, dokument filmowy.

Efekt rezydencji:
Powstanie dzieła w dziedzinie sztuki filmowej w zakresie szeroko rozumianej sztuki tańca / ruchu. Do realizacji przyjęte zostaną maksymalnie trzy projekty Czas trwania produkcji od 5 do 30 minut.
Oferujemy:
- Honorarium – w puli 9000 zł brutto (do realizacji przyjęte zostaną maksymalnie trzy projekty, rozdysponowanie środków z puli pieniężnej w zależności od treści nadesłanych zgłoszeń projektów)
- Wsparcie merytoryczne
- Promocję wydarzenia
- Organizację premierowej prezentacji i rozmowę z publicznością

Organizatorzy oczekują:
- Kreatywnego i profesjonalnego podejścia w realizacji dzieła
- Poszerzania spojrzenia na Ruch / Taniec
- Realizacji dzieła zgodnie z regulaminem projektu
- Szczypty optymizmu, chęci podejmowania wyzwań, kreatywności podsycanej ciekawością tworzenia
- Realizacji dzieła będącego głosem nowego pokolenia / spojrzenia w dziedzinie sztuki Tańca / Ruchu
- Wiary, że „Dens ma Sens”

Warunki udziału w rezydencji:
- Nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie do 29 września (nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu rezydencji)
- Przysłanie zgłoszenia do udziału w konkursie (rezydencji) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/uczestniczki dla celów związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem projektu. Informacja (RODO) o sposobie przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu / rezydencji filmowej „Video Art – Ruch / Taniec” jest zawarta w formularzu zgłoszeniowym.

Harmonogram rezydencji:
15.09 – 29.09 – zgłoszenia projektów
3.10 – wyniki naboru
4.10 – 06.10 – zawieranie umów
6.10 – 1.12 – realizacja projektów
8.12 – pokazy premierowe projektów, rozmowa z publicznością

REZYDENCJA VIDEO ART
DZIEDZINA: Ruch / Taniec
ORGANIZATOR: Scena Tańca AOIA
NABÓR ZGŁOSZEŃ: 15-29 Września 2021
ZGŁOSZENIA: Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin dostępny na stronie AOIA  http://www.aoia.pl/scena-tanca
KONTAKT: sekretariat@aoia.pl


Link do wydarzenia na Fb:
https://www.facebook.com/events/992158731627954/

Link do strony AOIA z informacjami:
http://www.aoia.pl/scena-tanca