Andrzej Marian Bartczak. POST-QUAM | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =

Andrzej Marian Bartczak. POST-QUAM

Wystawa w Muzeum Sztuki jest przeglądem rysunków, malarstwa, ceramiki, obiektów i instalacji, składających się na tytułowy cykl "Post quam", realizowany przez Andrzeja Mariana Bartczaka od 1979 roku do dzisiaj. Otwarcie 14 IV o godz. 18.
Prace są inspirowane wydarzeniami z życia artysty, które, jak pisze "zostawiły niezatarte bruzdy w myślach, uczuciach i rozumie" i mają charakter autobiograficzny. Według autora znaczenie tytułu może odnosić się także "do wszelkiej twórczości rozumianej jako trwający w czasie, intencjonalny i precedensowy proces", w którym dzieła wyrastają na gruncie innych dzieł.

Jak pisze autor: "Operujące różną formą moje prace Post-quam nie są owocem szczególnego rodzaju antycypacji późniejszych wydarzeń ani moich profetycznych uzdolnień. Więcej, nie są, bo nie mogą być przykładem postawy antyakademickiej; to jest obawa zagrożenia i utraty. Codzienna, uporczywa praca prowadzi do zaskakujących i być może kontrowersyjnych dla samego autora rozwiązań".

Chodzi o zestawienie zmaltretowanych procesem twórczym materii z dorobku Andrzeja Bartczaka, przywodzących na myśl "odpady" zbrojnych konfliktów, tego, co z wojny jako cywilizacji śmierci pozostaje, z kruchą ex definitione ceramiką, która jako niemal jedyna zostaje po cywilizacjach życia.

Andrzej Biernacki (kurator wystawy)