Duchowość Wschodu | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =

Duchowość Wschodu

Galeria Instytutu Historii Sztuki UŁ zaprasza na wystawę prac malarskich Angeliki Brzostowskiej-Pociechy pt. "Czas".
Artystka jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie ukończyła studia doktoranckie w ówczesnym Instytucie Historii Sztuki Bizantyńskiej i Postbizantyńskiej.

Oprócz kariery pedagoga, zajmuje się wieloaspektowym ujęciem poszukiwań teoretycznych i praktyką związaną ze sztuką chrześcijańskiego Wschodu. Jej twórczość to malarstwo olejne inspirowane głównie ikonami z kręgu Półwyspu Bałkańskiego. W pracach artystki widzimy jej gruntowną wiedzę z zakresu sztuki i kultury bizantyńskiej - wpływy wschodniego malarstwa są tu wyraźnie zaznaczone, tematyka jest zbieżna z duchem malarstwa ikonicznego. Wątki eschatologiczne przeplatają się tutaj z motywami doczesności, a wszystko to oparte jest na przyrodzonej człowiekowi nadziei o wieczności.

Twórczość Angeliki Brzostowskiej-Pociechy jest interesująca z perspektywy filozoficzno-artystycznej. Transcendentne odniesienia wschodniego nurtu połączone z dobrym warsztatem malarskim wprowadzają odbiorcę sztuki w pewien rodzaj przeżycia mistycznego. Przenoszą w inny wymiar rzeczywistości. Kontemplując dzieła artystki wchodzimy zarówno w głęboką sferę sacrum (przeżyć religijnych), jak i estetyczną (doznań stricte zmysłowych, artystycznych).