Dzieło otwarte | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =

Dzieło otwarte

Praca Anny Marii Poleskiej

"Opera aperta - dzieło otwarte": Andrzej Graczykowski, Wiesław Karolak, Aleksander Olszewski, Tadeusz Piechura, Anna Maria Poleska, Grzegorz Przyborek, Jan Trojan, Janusz Paweł Tryzno, Czesław Wojciechowski, Małgorzata Wyszogrodzka-Trzcinka. Otwarcie wystawy zbiorowej w Ośrodku Propagandy Sztuki 13 II o godz. 18.
W wystawie uczestniczą artyści, którzy razem studiowali i w tym samym czasie uzyskaliy dyplomy w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Ich twórczość rozwijała się równolegle ze światowymi tendencjami w sztuce, wchłaniając nowe zjawiska. Współcześnie wystawiający to głównie wykładowcy ASP w Łodzi i innych uczelni artystycznych.

(…) W powszechnym mniemaniu sztuka to strefa zamknięta, dostępna jedynie tym, którzy znają „klucz interpretacyjny” i co więcej, nie zamierzają się tym szyfrem dzielić z innymi. Otóż dzieło sztuki nie jest rebusem do rozwiązania, zagadką, po której czeka nagroda. Jest czymś więcej. Jest tajemnicą w świecie pięciozmysłowej rzeczywistości. To my, artyści, jesteśmy jej twórcami. Rozrywając jednoznaczną relację z realną codziennością, stwarzamy świat nierzeczywisty, różny od niej. W tym przeistoczeniu wyposażamy go w to, czego nie można do końca zrozumieć i zdefiniować, co wymyka się i ciągle prowokuje naszą uwagę. Praca artysty nie daje się nazwać, jest zmienna i ulotna jak myśl zapisana w powietrzu. To „coś”, ten magiczny „gen” zaklęty w dziele sprawia, że pragniemy bezustannie do niego wracać, wplątani w hipnotyczną sieć ciągle zmieniających się skojarzeń i niewyczerpanych interpretacji – nie chcemy się od niego uwolnić. W tym sensie każde DZIEŁO jest OTWARTE, OPERA APERTA, zostaje zinterpretowane jako pewna niedookreśloność, wieloznaczność przekazu, obszar swobody pozostawiony odbiorcy (...)
Umberto Eco
  • Uwaga! Z powodu zagrożenia koronawirusem wydarzenia mogą być odwoływane. Proszę potwierdzać informacje u organizatorów.