Fotoobiekty anamorficzne Krzysztofa Cichosza | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =

Fotoobiekty anamorficzne Krzysztofa Cichosza

Krzysztof Cichosz "Fotoobiekty anamorficzne" - wystawa w Galerii Imaginarium w ramach Międzynarodowego Festiwalu Fotografii . Wernisaż online 14 XI, oprowadzanie online 27 XI.
Tekst Krzysztofa Cichosza:

Fotoinstalacje są otwartym cyklem samodzielnych obiektów - zrealizowanych metodą, nad którą pracuję od końca lat osiemdziesiątych. Każdy obiekt składa się z wielu elementów, wykonanych z transparentnego materiału fotograficznego, zamontowanych przestrzennie w kilku warstwach (od trzech do pięciu, najczęściej w czterech).

Podstawę ich realizacji stanowią obrazy archetypy zaczerpnięte z otaczającej nas ikonosfery: podręczników, encyklopedii, gazet, Internetu, itp... Obrazy te poddaję złożonemu procesowi destrukcji konstruktywnej, rozkładając je przez specjalnie zaprojektowane rastry (struktury graficzne) na wiele elementów z materiału transparentnego. Po zmontowaniu w przestrzeni elementy te tworzą duże obiekty - prawie abstrakcyjne. Pierwotne obrazy możliwe są do odczytania tylko po znalezieniu odpowiednio odległego punktu widzenia - dzięki syntetyzującej właściwości umysłu oglądającego...

Zderzając symboliczność wybranych obrazów - archetypów z symboliką destruujących je rastrów, staram się zachęcić odbiorcę do podążania śladem mojej refleksji o otaczającym nas świecie...

Główną częścią wystawy w Galerii Imaginarium będą trzy najnowsze serie obiektów fotograficznych penetrujących zagadnienie anamorfozy. Obiekty powstały zainspirowane Rzeczywistością Wirtualną i stanowią mój hołd dla Jej Twórców.


Krzysztof Cichosz

urodzony w 1955 r. w Łodzi.
1985-1989 Wyższe Studium Fotografii w Warszawie,
1999-2002 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu.
2004 - tytuł doktora sztuki w specjalności artystycznej fotografia.
2010 - tytuł doktora habilitowanego sztuki filmowej.
2018 - tytuł profesora sztuk filmowych.

Twórczość w zakresie fotografii dokumentalnej, socjologicznej i kreacyjnej oraz mediów elektronicznych. Opracował własną metodę wykonywania wielkoformatowych, przestrzennych fotoinstalacji - łączących fotografię z elementami malarstwa, rzeźby i techniką komputerową.

Bierze udział w wielu wystawach w kraju i zagranicą. Jest laureatem kilku nagród za działalność artystyczną i popularyzatorską.
Jest pomysłodawcą i kuratorem Galerii FF (Forum Fotografii) działającej w Łodzi od 1983 r., a od 1989 roku w Łódzkim Domu Kultury. Tworzył program Galerii FF w latach 1983-2008. Był kuratorem kilku wystaw zbiorowych. Pracuje jako wykładowca na PWSFTViT w Łodzi. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików.