Konkurs na zdjęcie z regionu | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =

Konkurs na zdjęcie z regionu

Kolegiata w Tumie, fot. Sławomir Milejski/ pl.wikipedia.org

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Piękne i nieznane zakątki ziemi łódzkiej w obiektywie jej mieszkańców”. Termin nadsyłania prac - 29 listopada.
Celem konkursu jest odkrywanie i uwiecznianie na zdjęciach pięknych, wyjątkowych, zjawiskowych miejsc województwa łódzkiego z naciskiem na obszary mniej znane, spoza oficjalnych szlaków turystycznych, nieodnotowane w przewodnikach a warte poznania i wypromowania np. gospodarstwa agroturystyczne, rezerwaty przyrody, zabytki architektury i przyrody, zapomniane leśne uroczyska i cmentarze, plantacje, fermy, stadniny, oryginalne zagrody wiejskie — co podniesie atrakcyjność województwa łódzkiego wśród jego mieszkańców, ale także turystów z innych regionów Polski oraz z zagranicy.

Regulamin:
1. Konkurs ma charakter otwarty. Fotografie mogą nadsyłać autorzy bez ograniczeń wiekowych.
2. Przewidujemy dwie formy konkursu online i stacjonarną. Podobnie jak obrady jury i wystawę pokonkursową.
3. Nagrodą dla laureatów I, II i III miejsca będą nagrody rzeczowe w postaci albumów fotograficznych, dla pozostałych uczestników prac zakwalifikowanych na wystawę pokonkursową, poza udziałem w prezentacjach, będzie zamieszczenie ich prac, wraz z opisem sfotografowanego miejsca i biogramami autorów, w kalendarzu-katalogu na 2021 rok wydanych przez ŁTF – dostępnych także w wersji PDF do pobrania ze strony: http://www.ltf.com.pl
4. Prosimy o przesłanie maksymalnie 5 zdjęć w formie plików cyfrowych w formacie JPG, o parametrach: minimalna długość krótszego boku 2000 pikseli, przestrzeń barw RGB, wielkość pliku do 5 MB, rozdzielczość 300 dpi.

Pliki podpisane w następujący sposób: Nazwisko i imię_nr kolejny zdjęcia_tytuł zdjęcia

Na adres mailowy: ltf@ltf.com.pl z dopiskiem , potwierdzeniem udziału w konkursie będzie mail zwrotny informujący o otrzymaniu plików, karty zgłoszenia i podpisanego oświadczenia.

W przypadku wysłania prac na konkurs i braku otrzymania potwierdzenia, proszę o kontakt pod nr tel 888 297 399
5. Do prac należy dołączyć czytelny skan karty zgłoszenia wraz z podpisanym oświadczeniem w formacie pdf lub jpg.
6. Ostateczny termin nadesłania zdjęć mija 29 listopada 2020 r o godzinie 18;00
7. Udział w konkursie jest bezpłatny.
8. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę.
9.Organizatorzy mogą wykorzystać nadesłane prace do popularyzacji konkursu i wystawy na stronach internetowych, mediach społecznościowych, TV i prasie.
10. Przyznanie nagród i wyróżnień oraz wyboru fotografii na wystawę dokona powołane przez organizatora Jury
11. Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie przechodzą na własność
12. Odczytanie werdyktu i rozdanie nagród odbędzie się na wernisażu wystawy pokonkursowej w pierwszej połowie grudnia 2020 roku, o czym zawiadomimy wszystkich uczestników konkursu pocztą mailową.
13. Organizator i jury mają prawo do zmian i podziału nagród określonych w regulaminie.
14. Organizator ma prawo do zmiany terminu a nawet odwołania konkursu z powodu rozwoju sytuacji pandemicznej.

Karta wraz z oświadczeniem poniżej lub do pobrania ze strony: ltf.com.pl/index.php/item/271-konkurs-fotograficzny


Prace należy przesłać na adres mailowy: ltf@ltf.com.pl z dopiskiem
Organizator konkursu: Łódzkie Towarzystwo Fotograficznego, 90-004 Łódź, ul. Piotrkowska 102, e-mail: ltf@ltf.com.pl, tel. 426330982, 888297399


Projekt „Konkurs fotograficzny „Piękne i nieznane zakątki ziemi łódzkiej w obiektywie jej mieszkańców” sfinansowany z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi