Ludowe rzeźby Chrystusa | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =

Ludowe rzeźby Chrystusa

Łódzki Dom Kultury i Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie zapraszają na wystawę „Nie tylko Frasobliwy… Wizerunki Chrystusa we współczesnej sztuce ludowej województwa łódzkiego”. Wernisaż 6 XI o godz. 17.30.
Ekspozycja poświęcona jest wizerunkom Chrystusa we współczesnej sztuce ludowej Polski środkowej. Autorami prac są artyści z terenu województwa łódzkiego, w przeważającej mierze rzeźbiarze oraz malarze, jest także i wycinankarka.

Dzieła pokazane na wystawie obrazują, w układzie chronologicznym, najważniejsze zdarzenia z życia Chrystusa, począwszy od Narodzin i Dzieciństwa, poprzez publiczną działalność, Mękę i Zmartwychwstanie, aż po Wniebowstąpienie. Ponadto ekspozycja przybliża inne wizerunki Syna Bożego: od jednego z najstarszych w ikonografii chrześcijańskiej – czyli Dobrego Pasterza – do nowszych, takich jak: Serce Jezusa oraz obraz Jezusa Miłosiernego.

W ikonografii poświęconej Jezusowi dominuje, obok tematu Narodzin, temat Męki Pańskiej, zatem na prezentowanej ekspozycji najwięcej prac dotyczy wątku pasyjnego..
Zgromadzone na ekspozycji dzieła: rzeźby, obrazy i wycinanki obejmują okres od lat osiemdziesiątych XX wieku po ostatnie miesiące 2019 roku. W tradycji ludowej postać Jezusa Chrystusa była i wciąż otaczana jest szczególnym kultem, stąd tak wielu artystów poświęca Mu swoje dzieła.

W prezentowanych na ekspozycji dziełach dostrzec możemy duży ładunek emocji oraz osobisty stosunek artystów do przedstawianych tematów.
Gminny Dom Kultury w Ksawerowie
  • 06-11-2020 godz 17:30 - 23-12-2020

Kategoria

Sztuka

Adres

ul. Jana Pawła II 1