Maciej Jabłoński - Pomiędzy | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =

Maciej Jabłoński - Pomiędzy

Wystawa „Pomiędzy” prezentuje prace Macieja Jabłońskiego – artysty mutimedialnego, który tworzy obiekty, instalacje i książki artystyczne. Zajmuje się również projektowaniem graficznym. W swoich pracach łączy wydruki wykonane w technice cyfrowej z materiałami naturalnymi, takimi, jak drewno, kamień, płótno oraz papier czerpany. Poprzez swoje prace Jabłoński mówi, że ciągle znajduje się „pomiędzy”, zastanawia się, „co pozostanie”. Otwarcie 21 II o godz. 17.
Według artysty człowieka reprezentują twarze i maski – to on jest w działalności artystycznej twórcy na pierwszym miejscu.

Tytułowa praca – instalacja „Pomiędzy” składa się z kilkunastu twarzy-masek wykonanych piórem 3d, zawieszonych w przestrzeni galerii, mniej więcej na wysokości wzroku. Twarze są różnej wielkości, a ich kolorystyka ograniczona jest do bieli, szarości i czerni. Na ścianach pomieszczenia galerii zostały napisane kredką krótkie teksty – zapis wewnętrznego dialogu, fragment wiersza, refleksja filozoficzna czy lista zakupów. Ważne jest, aby instalacja nie była tylko oglądana „z zewnątrz”, należy przede wszystkim w nią „wejść”. Daje to możliwość spojrzenia z różnych stron i punktów widzenia, pozwala rzeczywiście poczuć się „pomiędzy”, zadać sobie pytanie o własne relacje z innymi i z samym sobą.

W projektach Macieja Jabłońskiego szczególne miejsce zajmują książki artystyczne. Z definicji jest to dzieło wykonane w formie książki, ją przypominające albo zainspirowane dowolnymi aspektami jej tworzenia. Pierwsze prace książkowe Jabłońskiego przypominały bardziej obiekty wizualne, były to np. książki przyrody – połączenie kamienia polnego z kartami czerpanego papieru, powtarzającymi jego kształt. Dopiero potem książki przybrały bardziej klasyczną formę.

Twórczość Macieja Jabłońskiego jest wielowymiarowa i trudna do jednoznacznego zdefiniowania. Stosowanie różnych technik, różnorodnych materiałów i form prezentacji nie powoduje zatracenia spójności wyrazu. Kolorystyka oparta głównie na szarościach, czerniach, brązach, sporadycznie innych kolorach, oddaje ducha przekazu – zwykle refleksyjnego, skłaniającego do zadumy i zadawania pytań. Celem artysty jest właśnie prowokowanie do szukania odpowiedzi.


Maciej Jabłoński (ur. 1974) studiował w latach 1994-2002 na Wydziale Edukacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (obecnie Wydział Sztuk Wizualnych) w pracowni Intermediów prof. Wiesława Karolaka oraz w latach 1998-2000 na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi w pracowni Projektowania Grafiki Wydawniczej prof. Stanisława Łabęckiego. W 2007 obronił pracę doktorską z grafiki na Wydziale Artystycznym w Cieszynie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie jest wykładowcą Politechniki Łódzkiej na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, gdzie prowadzi pracownię rzeźby dla studentów kierunku wzornictwa, jak również zajęcia z typografii, grafiki przestrzennej i projektowania opakowań. Przeprowadza także warsztaty twórcze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Poza pracą dydaktyczną Jabłoński zajmuje się projektowaniem książek, katalogów i innych druków.