Męskie historie | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =

Męskie historie

„MASCULLINEA_ zbiór męskich historii o podłożu hobbystycznym” - wystawa zbiorowa w Galerii Kobro. Otwarcie 7 XII o godz. 19.
Zebrany w jedną całość zbiór utworów, tekstów, notatek różnych autorów, określany jest jako miscellanea. Zbiór ten zawierać może różne aspekty tematu dotyczące głównego motywu opracowania. W ujęciu zbioru prac będących wypowiedziami w obszarze sztuk wizualnych kilku prezentowanych w wystawie autorów, nazwa zmodyfikowana została dla dokładnego nakreślenia znaczenia pokazu.

Tak więc miscellanea zastąpiona została mascullineą będącą zbiorem męskich historii. Określenie to zawiera dwa istotne aspekty wokół których zbudowany został zbiór prac prezentowanych w MASCULLINEI. Po pierwsze, jest to zbiór prac stworzonych przez mężczyzn. Dlaczego? bo zbieranie związane jest kolekcjonowaniem, a kolekcjonerstwo najczęściej odnosiło się do tej właśnie płci. Kolekcjonerstwo jest również nierozerwalnie związane z hobby. Kulturowy obraz mężczyzny mieści w sobie potrzebę oddawaniu się przyjemnościom ,do których na pewno należy hobby.

Prezentowane w Galerii Kobro prace w sposób przewrotny z założenia mogą ukazywać prace twórców płci męskiej jako tzw. hobbystów, których dokonania artystyczne odnoszą się do krytyki, absurdu i fascynacji wybranymi zjawiskami i faktami z rzeczywistości. Jest to zbiór czy raczej kolekcja pewnych historii które przełożone zostały na język wizualny. Wybór prac w MASCULLINEI w znacznym stopniu ukazuje zaangażowanie mężczyzn w wiele tematów, związanych z ich doświadczeniami, wspomnieniami i odniesieniami do tego co było. Po drugie, przeszłość jest płaszczyzną łączącą wszystkie prezentowane tu prace. Odniesienia do tego co było, stanowią zbiór wielu historii autorstwa dziewięciu artystów, których prace składają się na całość wystawy. Przeszłość jako istotny element ciągłości liniowej czasu, będąc częścią czasoprzestrzeni, zawiera w sobie wszystkie zdarzenia, historie, jakie już miały miejsce.

Doświadczanie wspomnień związane jest z przechowywanymi w pamięci długotrwałej obrazami, odczuciami i przeżyciami zaistniałymi pod wpływem wydarzeń jakie miały miejsce. Do nieokreślonej wielkości zbioru doświadczeń , wspomnianych tu przeżyć i odniesień jakie usytuowane są w przeszłości , należą ludzie, zdarzenia, miejsca i.....rzeczy. Wydarzenia z przeszłości mające wpływ na czas późniejszy, dokładniej na teraźniejszość, odnoszą się tu w aspektach zdarzeń do postaci zarówno bliskich jak i obcych osób, miejsc i rzeczy.

W wystawie udział biorą: Bogusław Bachorczyk, Stanisław Piotr Gajda, Paweł Hajncel, Bartek Jarmoliński, Piotr Kotlicki, Robert Kuśmirowski, Paweł Łyjak, Tomasz Matuszak, Karol Stolarek

Kurator: Bartek Jarmoliński