Nabytki MGSŁ | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =

Nabytki MGSŁ

fragment pracy Romy Hałat z cyklu "Triady"

Roma Hałat i Grzegorz Sztwiertnia - nabytki Miejskiej Galerii Sztuki w 2019 roku. Otwarcie wystawy 24 X o godz. 17.
Wystawa zorganizowana w Galerii Chimera prezentuje dzieła zakupione przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi w 2019 roku dzięki grantowi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury oraz dotacji Urzędu Miasta Łodzi.

W Galerii Chimera eksponowane będą m.in. dwie nowo zakupione prace Romy Hałat z cyklu Triady. Zaprezentujemy także obraz artystki, podarowany Galerii przez Profesora Aleksandra Hałata w roku ubiegłym oraz starsze, znajdujące się w naszych zbiorach dzieła Pani Profesor.

Roma Hałat rozpoczęła nowy cykl prac noszący wspólny tytuł Triady w 1985 roku. To dzieła wielowątkowe, złożone formalnie, głębokie intelektualnie i emocjonalnie. Składają się na rodzaj Księgi, pełnej odniesień do rozmaitych kontekstów kulturowych, oraz osobistych, wyrażonych w sposób kaligraficzny, refleksji na temat świata i życia. Unikalna, niemal magiczna, bardzo atrakcyjna wizualne forma kryje tajemnice, które widz próbuje odczytać, przedzierając się przez kolejne warstwy dzieła.

Dwa duże obrazy Grzegorza Sztwiertni z cyklu Diplokokki podejmują temat ciągłości w sztuce i nawiązań artystów do dokonań innych twórców. Podobieństwo idei i praktyk może manifestować chęć przynależności do określonego kręgu poszukiwań twórczych, ale także  potrzebę pokonania odczucia osamotnienia artysty. Obok prac krakowskiego twórcy pokażemy dzieła Henryka Stażewskiego i Ryszarda Winiarskiego, z których cytaty odnajdziemy w obrazach Grzegorza Sztwiertni.

Nasze ostatnie zakupy wpisują się w program działania Galerii, który zakłada rozszerzanie kolekcji o wybitne dzieła, w tym prace twórców ze środowiska łódzkiego, które prowokują do dyskusji nad kondycją sztuki współczesnej. Kupione dzięki dotacjom prace w logiczny sposób uzupełniają posiadane przez nas zbiory, korespondując formalnie i problemowo z pracami już znajdującymi się w stałej kolekcji Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi.