Potrzeba porządku - Agnieszka Wasiak | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 6 =

Potrzeba porządku - Agnieszka Wasiak

Agnieszka Wasiak "XXXV", fragment

Prace Agnieszki Wasiak, wykonane techniką własną z papieru, można oglądać w BWA w Sieradzu. Otwarcie wystawy "Rytm piękna" 3 IX o godz. 18.
Jak pisze Agnieszka Wasiak:

Geometria jest „środowiskiem”, w którym materializuję interesujące mnie problemy i zagadnienia. Geometria jest dla mnie czymś więcej niż konstrukcją – jest miejscem logosu artystycznego. Odpowiada ona mojej głębokiej potrzebie porządku.

W pracach odwołuję się do specyficznej struktury rytmicznej uzyskiwanej w wyniku różnych eksperymentów z papierem, który stanowi materialną bazę dla mojej sztuki. Do interesujących mnie problemów w sztuce należą: przestrzeń, a ściślej przestrzeń minimalna, rytm oscylujący na pograniczu faktury, światło oraz równowaga, a także poszukiwanie i swego rodzaju celebrowanie subtelności jakie zachodzą między elementami formy plastycznej, takie jak: współoddziaływanie barw, kształtów, rytmów, struktur, tajemnicze stwarzanie napięć, odnajdywanie proporcji i równowagi.

Równowaga jest dla mnie synonimem piękna, porządku oraz harmonii. Dążymy do niej we wszystkich przejawach naszego życia, jak również w sztuce.
Zagadnienie specyficznej równowagi jest istotnym aspektem występującym w mojej twórczości, a prace budowane są w oparciu o zasadę proporcji, której podstawą jest ogólna, dynamiczna równowaga. Zawsze dążę do uzyskania równowagi napięć kierunkowych.

Staram się, aby poszczególne części składowe przestrzeni moich obrazów pozostawały we wzajemnej równowadze, a całość pod względem ich konstrukcji wewnętrznej podlegała dyskretnej dynamice. Równowaga nie musi oznaczać „symetria”. W moim przekonaniu oznacza ona piękno. W moich pracach rytm odgrywa ważną rolę jako zasada porządkująca.

Wykorzystuję kilka rodzajów struktur rytmicznych. Pierwsza struktura budowana jest z przecinających się pod różnym kątem równolegle ciętych pasków, tworzących wyraźny rytm pionowy, poziomy lub ukośny. Tworzą one przenikające się wzajemnie układy poddane różnym napięciom kierunkowym. Precyzyjnie wycięty pasek kartonu staje się podstawowym elementem budującym rytm. Struktura ta jest zawsze silnie związana z płaszczyzną i powoduje jej fakturalne wzmocnienie. Jest ona punktem wyjścia dla moich dalszych działań. Kolejne struktury rytmiczne dochodzą do głosu jako wartości istniejące fizycznie, a ich zadaniem jest aktywizowanie przestrzeni.

Rytm w moich pracach organizuje i porządkuje elementy formy plastycznej, a zasada równowagi „stoi na straży porządku”. W przypadku mojej twórczości mamy do czynienia z geometrią, ze strukturalizmem oraz dyskursem porządku, który utożsamiam z pięknem.


Agnieszka Wasiak
Urodzona 4 stycznia 1974 roku w Łodzi. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych oraz w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w latach 1994–1999. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w Pracowni Projektowania Ubioru prof. Aleksandry Pukaczewskiej oraz w Pracowni Malarstwa prof. Jerzego Kudukisa, a także w Pracowni Projektowania Obuwia i Galanterii Skórzanej prof. Irminy Aksamitowskiej. Od 2001 roku pracuje w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Pomysłodawca i organizator warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży w ramach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi we współpracy ze Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi w latach 2004–2006. Rozpropagowała akcję pod hasłem „Dzieci dzieciom”, efektem której było przekazywanie prac malarskich dla łódzkich szpitali dziecięcych w Łodzi. Stopień doktora sztuki uzyskała na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w 2008 roku. Pracowała na stanowisku asystenta i adiunkta w Pracowni Podstaw Kompozycji prof. Bogumiła Łukaszewskiego na Wydziale Tkaniny i Ubioru w latach 2001–2014. Stopień doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne uzyskała na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w 2014 roku. Od 2015 roku jest Kierownikiem Pracowni Podstaw Kompozycji początkowo na Wydziale Tkaniny i Ubioru, a od 2016 roku na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Od 2017 roku pracowała na stanowisku profesora nadzwyczajnego (obecnie na stanowisku profesora uczelni) na Wydziale Sztuk Pięknych w ASP w Łodzi. Brała udział w czterech Międzynarodowych Konferencjach Naukowo – Artystycznych: GEOMETRIA W DYSKURSIE – DYSKURS W GEOMETRII (Kielce, 2015), GEOMETRIA W DYSKURSIE – DYSKURS W GEOMETRII pt. „GRID” (Kielce, Korzecko k/o Chęcin, 2016), GEOMETRIA W DYSKURSIE – DYSKURS W GEOMETRII (Kielce, Korzecko k/o Chęcin, 2017), GEOMETRIA W DYSKURSIE – DYSKURS W GEOMETRII pt. „COMPLEXITY” (Warszawa, Kielce, Korzecko k/o Chęcin, 2018), a także w międzynarodowych wystawach im towarzyszących.

Od 2017 roku współpracuje z Filharmonią Łódzką, organizując i koordynując wystawy pracowników, a także studentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Od lat jej medium stanowi papier. W dorobku artystycznym posiada 15 wystaw indywidualnych oraz ponad 70 wystaw zbiorowych krajowych i międzynarodowych. Prace Agnieszki Wasiak znajdują się m.in.: w zbiorach Kolekcji Galerii 261 - DARY w Akademii Sztuk Pięknych w  Łodzi, w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „ELEKTROWNIA” w Radomiu, a także w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.
BWA w Sieradzu
  • 03-09-2021 godz 18:00 - 30-09-2021

Kategoria

Sztuka

Adres

Sieradz, ul. Kościuszki 3

Kontakt

tel. 43 822 48 45
czynne: wt.-pt. 10-18, sob.-n. 14-18