Skóra miasta | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =

Skóra miasta

W czwartek 15 XII o godz. 18 w uniwersyteckiej Galerii Wozownia 11 rozpocznie się wernisaż wystawy „Skóra miasta: wielowarstwie” w ramach promocji książki Magdaleny Skrzypczak „Wielowarstwie. Donosy (z) ciała miasta”. Podczas wernisażu odbędzie się rozmowa z autorką.
Wystawa jest częścią projektu literacko-wędrownego, który łączy literaturę z kulturotwórczą funkcją spaceru oraz z potencjałem artystycznym uważnej „lektury” miasta. 

Zapis doświadczania przestrzeni miasta Łodzi wraz z wizualnym komentarzem w formie obrazów i prac na papierze (utrzymanych w poetyce ekspresjonizmu abstrakcyjnego i abstrakcji lirycznej) jest efektem prowadzonego przez dr Magdalenę Skrzypczak od kilku lat projektu, który przewidywał m.in. zapisywanie sensorycznych doświadczeń z wędrówek w formie opowiadań, notatek, brudnopisów czy miniatur plastyczno-słownych. 

Cykl obrazów Magdaleny Skrzypczak jest abstrakcyjną i ekspresyjną malarską opowieścią o mieście, jego dynamice i zmienności. Miasto, które pozostaje w ruchu, jest w tym przypadku efemeryczne i kolażowe, a nawet paradoksalne albo niemożliwe. Projekt, który łączy teksty literackie z malarską narracją, to jednocześnie cykl-podróż, opowieść o mieście widzialnym i niewidzialnym, przemierzonym wzdłuż i wszerz; to malarsko-literacka wizja miasta zawłaszczającego i wielowarstwowego.

Magdalena Skrzypczak

– doktor nauk humanistycznych, literaturoznawczyni i kulturoznawczyni, absolwentka malarstwa i rysunku na ASP w Łodzi. Autorka tekstów literackich i teoretycznych, publikowanych na łamach czasopism kulturalnych, artystycznych (m.in. „Arterie”, „Bliza”, „Fragile”, „Performer”, „Mocak Forum”, „Szajn”, „Czytanie Literatury”, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”), naukowych oraz w tomach zbiorowych. 

(Współ)realizuje i bierze udział w wydarzeniach kulturalnych zorientowanych wokół korespondencji literatury, eksperymentów literackich (literatura w ruchu) i sztuk wizualnych. Prowadzi warsztaty pisarskie i literackie (inspirowane pieszą wędrówką). 

Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie literatury (projekt literacko-wędrowny „Skóra miasta. Opowieści o fakturze przestrzeni” 2019) oraz laureatka Stypendium Artystycznego Prezydent Miasta Łodzi (projekt literacko-malarski „Wielowarstwie. Donosy (z) ciała miasta” 2021). Zajmuje się twórczością Tadeusza Kantora, teorią procesu twórczego, kulturotwórczą funkcją spaceru i retoryką chodzenia oraz związkami literatury i sztuk wizualnych. Od 2013 r. w drodze między Polską i Portugalią. 


PROGRAM TOWARZYSZĄCY:

15 XII, godz. 18 – wernisaż i spotkanie autorskie wokół książki „Wielowarstwie. Donosy (z) ciała miasta”; rozmowę z Magdaleną Skrzypczak poprowadzi antropolog kultury i poeta dr Przemysław Owczarek (Wydział Filologiczny UŁ) 
11 I, godz. 18 – spotkanie dyskusyjne „Czy miastu potrzebna jest literatura? Między badaczami a pisarzami”

Wystawę można oglądać do 31 I po wcześniejszym umówieniu się pod adresem e-mail promocja@uni.lodz.pl.