Ślad cyfrowy | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 4 =

Ślad cyfrowy

Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza 4 VIII do swoich dwóch siedzib na wernisaże dwóch wystaw: Rafała Urbańskiego i Katriny Sadrak.
Rafał Urbański
"ŚLAD CYFROWY #3 Engramy"
Wernisaż:
4 sierpnia 2022, godz. 18
Galeria ODA, ul. Dąbrowskiego 5, Piotrków Trybunalski
Wystawa czynna do 2 września 2022 r.

Katrina Sadrak
"IMAGO MUNDI #2 Konstrukty"
Wernisaż:
4 sierpnia 2022, godz. 19
Galeria ODA, ul. Sieradzka 8, Piotrków Trybunalski
Wystawa czynna do 4 września 2022 r.

Rafał Urbański (ur. 1970) – artysta malarz, grafik, twórca prac multimedialnych łączących tradycyjne techniki artystyczne z najnowszymi osiągnięciami technik cyfrowych. Od ponad dekady związany z Teatrem im. S. Żeromskiego w Kielcach. Od 2016 roku współpracuje z Politechniką Świętokrzyską a od 2014 z Instytutem Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach gdzie w 2017 roku uzyskał tytuł doktora, prowadzi zajęcia dydaktyczne z rysunku i projektowania graficznego, a od 2020 roku pełni funkcję wicedyrektora ds. kształcenia. Autor projektów plakatów, folderów, opracowań naukowych, katalogów m.in. do kilkudziesięciu wydarzeń artystycznych (spektakli teatralnych i wystaw sztuki współczesnej) w Polsce i za granicą. Autor tekstów o sztuce i komiksie. Od 2019 roku pełni funkcję prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Kieleckiego. Uczestniczył w ponad 160 wystawach w 22 krajach m.in. w Japonii, Belgii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Serbii, Rosji, Bułgarii, Ukrainie, Czechach, Litwie, Kanadzie, Argentynie, Jordanii i Polsce. Jego prace znajdują się w zbiorach galerii i muzeów w Polsce, Chinach i Rosji oraz w zbiorach organizatorów biennale grafiki w Hiszpanii, Rumunii, Serbii i Bułgarii.

Nagrody (wybór): Nagroda Wojewody Świętokrzyskiego – za zestaw prac – Przedwiośnie 38, 2015. / Nagroda Targów Kielce za zestaw filmów wideo – Przedwiośnie 39, 2016 / Nagroda TVP Kielce za zestaw prac malarskich i wideo – Przedwiośnie 41, 2018 / Nagroda Grand Prix – Prezydenta Miasta Kielce za zestaw prac – Przedwiośnie 43, 2020 / Świętokrzyska Nagroda Kultury 2020 / Nagroda Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach – za asamblaż – Przedwiośnie 44, 2021 / Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego za zestaw prac wideo na VI Piotrkowskim Biennale Sztuki 2021 / Nagroda Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach za osiągnięcia artystyczne w roku 2021.

Wystawa "Ślad cyfrowy #3 – Engramy", pokazywana w galerii ODA ART w Piotrkowie Trybunalskim to trzecia i ostatnia część projektu prezentowanego w galerii BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim we wrześniu 2021 roku (Ślad cyfrowy) i galerii ZPAP Tycjan w Kielcach w czerwcu 2022 roku (Ślad cyfrowy #2 – Martwe piksele). Cykl wystaw podejmuje temat tzw. śladu cyfrowego (z ang. Digital Footprint). Każdy z nas korzystając z Internetu na różnorodnych urządzeniach elektronicznych, pozostawia swój ślad cyfrowy, artysta zwraca uwagę na to zjawisko i poszerza jego definicję o fakt, że także na miliardach nośników pamięci pozostawiamy po sobie zdjęcia, filmy, notatki, które wraz ze zużytym sprzętem trafiają do miejsc gdzie nieużywane czekają na ponowne uruchomienie lub utylizację. Nasze cyfrowe „kopie” mogą przetrwać przez dziesiątki lat po naszej śmierci mimo, że pamięć elektroniczna także podlega destrukcji. W świecie gdzie rezygnuje się z tradycyjnych, analogowych nośników informacji takich jak papier czy taśma celuloidowa, pozostaje po nas jedynie ulotny zapis cyfrowy podlegający wraz z upływem czasu powolnej, nieodwracalnej degradacji. Prace Rafała Urbańskiego można traktować jako hybrydowe, analogowo-cyfrowe nośniki informacji. Wszystkie tworzą tzw. pamięć masową, przechowującą niejako kopię przemyśleń autora widoczną dla obecnie używanych urządzeń elektronicznych.

Kurator wystawy dr Katrina Sadrak


Katrina Sadrak (1978 r.) malarstwa uczyła się w pracowniach prof. zw. Dr hab. Ewy Pełki i dr Jana Walaska na Akademii Świętokrzyskiej. W 2003 roku ukończyła studia magisterskie z wyróżnieniem oraz uzyskała dyplom w pracowni rzeźby dr Henryka Sikory – również z wyróżnieniem. W 2021 roku ukończyła studia doktoranckie na wydziale sztuki UJK w Kielcach, uzyskując stopień doktora sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Jest członkiem prestiżowego Leeds Fine Artist oraz ZPAP i ZPAR.

Artystka angażuje się w międzynarodową działalność upowszechniania twórczości innych artystów; była kuratorem i współorganizatorem kilkudziesięciu wystaw i projektów międzynarodowych przede wszystkim w Anglii, w Polsce i w Chinach. Od 2021 roku jako koordynator projektów artystycznych i kurator, odpowiada za ofertę artystyczną ogólnopolskiej sieci salonów sztuki firmy Goldenmark. Jako członek PTMA organizuje wystawy astrofotografii zwracając uwagę na korelację nauki i sztuki w tej dziedzinie.

Uczestnik projektów naukowo – badawczych, konferencji naukowych; wielokrotnie reprezentowała Polskę i Anglię na międzynarodowych sympozjach malarskich i rzeźbiarskich, uczestniczyła w plenerach i koloniach malarskich w Jordanii, na Bałkanach i w Armenii oraz rezydencjach artystycznych m.in. w Chinach. Zajmuje się głównie malarstwem olejnym. W swoim międzynarodowym dorobku artystycznym ma ponad 120 wystaw grupowych i indywidualnych, prace w przestrzeni publicznej, kolekcjach prywatnych i instytucjonalnych m.in.: w Hong Kongu, Chinach, Jordanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Macedonii, Serbii, Armenii, Czarnogórze i we Włoszech.

W 2018 roku otrzymała Nagrodę Specjalną Muzeum Narodowego w Kielcach w konkursie Przedwiośnie 41, Nagrodę BWA Sandomierz w konkursie Przedwiośnie 42 oraz Nagrody Specjalne w 2018 i w 2021 w International Triennial of Graphic Art Bitola, Macedonia.

Oglądając obrazy dr Katriny Sadrak ma się nieodparte wrażenie obcowania z dziełami renesansowymi, skomplikowane w formie, monumentalne, przypominają kompozycje wielkich mistrzów malarstwa tworzących od XIV do XVI wieku, działają na widza niemal hipnotycznie. Wysublimowane kolory, laserunki, perspektywę powietrzną, niezwykłe układy świetlne a także olbrzymią ilość „szczegółów” - to wszystko możemy „zobaczyć” zgłębiając te fascynujące kompozycje. Patrząc na kolejne prace „przeczuwamy”, że przedstawione na nich mgławice kryją w sobie głębsze znaczenie, a zjawisko pareidolii zmusza nasz mózg do niemal mistycznego interpretowania ukrytych w nich treści. Jedynie artystka może nam odpowiedzieć na pytanie czy ten pozorny chaos przedstawionej na obrazach materii jest zaplanowanym, świadomym działaniem, czy spontanicznym eksperymentem. Znając twórczy dorobek, perfekcyjny warsztat, pewne elementy procesu twórczego oraz metodyczne podejście artystki do tworzenia swoich prac, na pewno nic tu nie zostało pozostawione przypadkowi a każdy element obrazu został starannie przemyślany, umiejscowiony i dopracowany. Nawet proporcje i wymiary płócien, na których artystka tworzy swoje kompozycje, są uwarunkowane tzw. „złotym podziałem” lub „boską proporcją”. Malarstwo Katriny Sadrak trzeba odkrywać, kojarzyć, łączyć ze sobą wszystkie elementy, to nie tylko czysta estetyka, to skomplikowany intelektualnie proces, którego przejście daje dużą satysfakcję i tylko w taki sposób możemy zrozumieć to, co artystka chciała nam opowiedzieć.

Niezwykle ważnym aspektem w malarstwie Katriny Sadrak jest wybór tematu, zdeterminowany poprzez jej fascynację astronomią i kosmologią. Jej obrazowania Wszechświata, z ukazaniem fascynujących detali i opracowaniem palety kolorów wyprzedziło o kilka lat to co możemy aktualnie zobaczyć na zdjęciach dostarczonych przez teleskop Jamesa Webba. Podtytuł wystawy dokładnie opisuje proces twórczy – tytułowy Konstrukt to wytwór umysłu mający spójny i często przy tym skomplikowany układ a astrofotografie z teleskopów Hubble’a czy Webba udowadniają, że artystka „przewidziała” jak mogą wyglądać struktury Wszechświata w skalach największych, dotknęła tym samym „Duszy (Wszech)świata”. Kontemplując kolejne kompozycje malarskie Katriny Sadrak możemy niemal natychmiast przenieść się w te niedostępne, nieznane nam rejony Wszechświata, które, wierzę w to, istnieją. Przy tak olbrzymiej ilości galaktyk, gwiazd, planet i mgławic obrazy te muszą mieć swoje odpowiedniki w przestrzeni kosmicznej. Artystka poprzez akt tworzenia tylko nam je uświadamia, antycypuje, udowadniając jednocześnie, że ludzki umysł ma wciąż olbrzymią przewagę nad coraz doskonalszą technologią.

Mając do czynienia z tak interesującym połączeniem malarstwa, matematyki, astronomii i filozofii, które odkrywa przed nami dr Katrina Sadrak, warto zastanowić się wraz z artystką nad naszym miejscem we Wszechświecie, czasem, który nam jest dany i tym jak go wykorzystujemy, a także nad jednym z fundamentalnych zagadnień, czyli sensem naszego istnienia.

dr Rafał Urbański, Związek Polskich Artystów Plastyków Okręgu Kieleckiego