Stan tymczasowości - Artur Trojanowski | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =

Stan tymczasowości - Artur Trojanowski

Artur Trojanowski "Konstrukcje"

Galeria Pop-up Ogrodowa8 zaprasza na wystawę "Jestem z plemienia zbieraczy" Artura Trojanowskiego. Otwarcie 6 VIII o godz. 18.
Od autora prac:

W prezentowanych pracach zajmuje mnie przemiana, przypadek, abstrakcyjność czasu, stan tymczasowości różnych zjawisk i istnienia różnych form oraz ich wpływ na otoczenie. Od kilku lat do swoich działań używam rzeczy znalezionych: starych farb, śmieci, resztek po przedmiotach. Obiekty, które konstruuję z założenia są krótkotrwałe i kruche. Często ulegają samoistnej przemianie i są trudne do przechowywania, dlatego często je dekonstruuję, a użyte do nich materiały wykorzystuję powtórnie do tworzenia nowych form. Równolegle do instalacji przestrzennych, tworzę też obiekty malarskie wykraczające poza definicję klasycznego malarstwa.

Moje poszukiwania są próbą odpowiedzi na pytania: co jest istotą twórczości i czy skupianie swojej uwagi na tworzeniu coraz to nowych „trwałych” artefaktów jest najistotniejsze? A może kreacja jest istotą? Postawione pytania są wynikiem obserwacji społeczeństwa i jednostki w jej ciągłym poczuciu niedostatku, które wynika z braku możliwości zaspokojenia chęci posiadania, czego według mnie przyczyna leży w ciągłym podsycaniu tego uczucia przez nadmierną konsumpcję i „nadprodukcję”. Uczucie niedostatku, które napędza nasze konsumpcyjne zachowania, rozumiem jako pojęcie wynikające w dużej mierze z konstruktu społecznego, nie postrzegam go, jako koniecznej cechy ludzkiej egzystencji i ludzkiej natury. 

Pisząc o "nadprodukcji", myślę również o działaniach w polu sztuki, dlatego bliskie są mi słowa Christo Wladimirowa Jawaszewa, który powiedział: "myślę, że artyście potrzeba dużo więcej odwagi, by tworzyć rzeczy, które mają zniknąć, niż tworzyć rzeczy, które pozostaną.

Czas trwania wystawy:
Sala A 7 VIII-19 IX
Sala B 7 VIII-22 VIII

Galeria Ogrodowa8
Łódź / ul.Ogrodowa 8
biurowiec Ogrodowa Office / patio parter

Sierpień
Środa-sobota 14.00-18.00
Wrzesień
Środa-niedziela 14.00-18.00
Galeria Pop-up Ogrodowa8
  • 06-08-2021 godz 18:00 - 19-09-2021

Kategoria

Sztuka

Adres

Łódź, ul. Ogrodowa 8 (Ogrodowa Office, parter)

Kontakt

czynna:
środa-sobota godz. 14-18