Sztuka jak balsam | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =

Sztuka jak balsam

Do 28 czerwca można oglądać wystawę prac towarzyszącą XXV edycji Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych „Sztuka jak Balsam”. Wystawa jest dostępna w holu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.
Do XXV edycji  przeglądu „Sztuka jak Balsam” zgłoszono 254 prace z 24 Warsztatów Terapii Zajęciowej i 26 Środowiskowych Domów Samopomocy oraz z 4 Domów Pomocy Społecznej i  Stowarzyszeń pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych.

Przegląd Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych „Sztuka jak balsam” organizowany jest przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. W latach 1996-2023  odbyły się dwadzieścia cztery edycje konkursu, na które wpłynęło ok. 4500 prac. Od 2006 roku przegląd odbywa się we współpracy z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej. Każdej edycji przeglądu towarzyszy pokonkursowa wystawa, przygotowywana w Bibliotece.

Celem przeglądu jest:
• poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego,
• wyzwolenie aktywności twórczej,
• aktywizacja uzdolnionych plastycznie osób,
• szeroko pojęta integracja,
• upowszechnienie dorobku warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy, świetlic terapeutycznych oraz innych placówek pracujących z osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi,
• dowartościowanie twórców i pobudzenie ich ambicji,
• zacieranie barier dotyczących osób chorych, starszych i niepełnosprawnych.