Więcej w kolekcji ms | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =

Więcej w kolekcji ms

Praca Teresy Murak, 1974 r.

W 2019 roku kolekcja Muzeum Sztuki w Łodzi powiększyła się o 483 dzieła sztuki. Zakupione prace zostaną częściowo włączone w ekspozycję stałą muzeum „Atlas nowoczesności. Kolekcja sztuki XX i XXI wieku" oraz wystawy czasowe.
Nowe dzieła w kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi zakupione zostały ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury.

Kierunek rozwoju kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi jest silnie zakorzeniony w wieloletniej historii instytucji i budowanej przez nią tożsamości. Wynika ze strategii opracowywania dziedzictwa awangardowego, które w naszym muzeum wyznacza perspektywę dla refleksji teoretycznej, projektów badawczych oraz propozycji kuratorskich; uwypukla też praktyki, które je kontynuują, przekształcają oraz uaktualniają.

Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku jest rozbudowywana w trzech zasadniczych obszarach. Pierwszy to przekształcanie tradycji sztuki nowoczesnej w sztuce współczesnej, kolekcja rozbudowywana jest więc o prace, które w istotny sposób mogą budować kontekst dla prezentacji sztuki awangardowej. Drugi to przemieszczenia kanonu sztuki nowoczesnej, tak więc zbiory poszerzane są o dzieła, które, zgodnie z obecnym stanem wiedzy, eksponują jej złożoność, a nacisk kładziony jest tu na konceptualizm, nowe media, performans i archiwa artystów. Trzeci obszar stanowią istotne zjawiska sztuki współczesnej. Taki kierunek wymaga obecności w kolekcji prac konfrontujących się z wyzwaniami współczesności. Podejmowane przez nie tematy, wynikające z aktualnych debat, pozwalają na nowe sposoby odczytania awangardy. Sztuka może być tu także rozumiana jako zestaw narzędzi poznawczych i obiektów umożliwiających translację doświadczeń i wiedzy.

Artyści, których prace dołączyły w 2019 roku do kolekcji w ramach programu:

Lawrence Abu Hamdan
Leopold Buczkowski (niemal cała spuścizna artystyczna twórcy)
Carolina Caycedo
Haroon Mirza
Simone Forti
GCC
Barbara Hammer
Agata Ingarden
Sanja Iveković
Krzysztof Knittel
Teresa Murak
Marcin Polak
Bogusław Schaeffer
Kajetan Sosnowski
Ryszard Waśko

Kategoria

Sztuka