Wystawa AFTER_2022.2023 | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =

Wystawa AFTER_2022.2023

Ubiory Anity Markowicz, fot. materiały prasowe

Wystawa kolekcji prac absolwentów Studium Studiów Podyplomowych na kierunku projektowanie ubioru, realizowanych przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi to wydarzenie, które wpisuje się w kalendarz Łódź Young Fashion. W tym roku wystawa odbywa się po raz drugi, a udział w niej bierze 18 artystów.
Wystawa jest już czynna, oprowadzanie kuratorskie zaplanowano na 18 XI o godz. 12.30, finisaż na 25 XI o godz. 17.
Obroną kolekcji dyplomowych, która odbyła się 16 września 2023 roku, zakończyła się ostatnia edycja studiów podyplomowych na kierunku projektowanie ubioru. Organizatorem studiów była Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Efekty pracy studentów można podziwiać na wystawie AFTER_2022.2023 w Galerii ASP przy ul. Piotrkowskiej 68.

„Jak wspominaliśmy już w roku ubiegłym, studia podyplomowe na kierunku projektowanie ubioru przeszły gruntowną modernizację. Zmiana objęła nie tylko ich program, ale również formułę. Nasi absolwenci po ukończeniu dwóch semestrów w trybie zjazdów weekendowych nabywają prawo do aplikowania na studia II stopnia dzięki przypisaniu kwalifikacji cząstkowych na poziomie 6. PRK. Niektórzy studenci rocznika 2022/2023 z powodzeniem zdali egzaminy wstępne i od października kontynuują naukę na studiach magisterskich. Ogromnie cieszy nas fakt skrócenia drogi do zdobycia pełnego wykształcenia wyższego przez osoby czynne już zawodowo - mówi Anna Lejpold, kierownik studiów podyplomowych na kierunku projektowanie ubioru.

Bardzo różne są przesłanki, dla których nasi studenci, posiadający już przecież wyższe wykształcenie (często niezwiązane ze sztuką), decydują się na dalszą naukę. Najczęściej jest to realizacja marzeń z młodości, rozwijanie hobby celem przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, doskonalenie zdobytych wcześniej umiejętności, wymiana doświadczeń oraz nawiązanie nowych znajomości z osobami, które łączy zamiłowanie do mody i sztuki.

Zajęcia w ramach studiów podyplomowych, mimo ograniczeń czasowych, prowadzone są w taki sposób, aby pokazać uczestnikom pełny proces projektowy. Bardzo istotna jest tu interdyscyplinarność całego procesu i elastyczność kadry prowadzącej zajęcia, aby marzenia uczestników nabrały realnego kształtu i aby ich dyplomy były pełnowartościowymi minikolekcjami, które da się rozwijać i promować.

Warto przypomnieć, że obrony «podyplomówki» odbywają się w najnowocześniejszej sali pokazowej, jaką dysponuje Centrum Promocji Mody działające przy Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, a minikolekcje dyplomowe prezentowane są na profesjonalnych modelkach. Jest to bardzo istotne, ponieważ umożliwia naszym studentom udział w ich nierzadko pierwszym prawdziwym wydarzeniu modowym. A stąd tylko krok do najbardziej prestiżowych imprez, jak konkurs Złota Nitka.

Tegoroczna wystawa pokazuje różnorodność zainteresowań projektowych naszych  absolwentów. Nad działaniami projektowymi w obszarze ubioru czuwali dr Michał Szulc i mgr Adrian Krupa. Projekty akcesoriów to efekt współpracy z dr hab. Katarzyną Wróblewską, prof. uczelni. Całość programu została dopełniona drukami cyfrowymi przygotowanymi pod okiem dr Klaudii Markiewicz. Nie można pominąć również zajęć kształcących umiejętności realizacyjne w zakresie zarówno akcesoriów, jak i ubioru. Odbywały się one pod opieką odpowiednio: Bernadetty Czarnas i Elżbiety Kaczorowskiej oraz Lidii Walasik i Bogumiła Wiśniewskiego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych studentów i mając na uwadze realia współczesnej branży modowej, ponownie podjęliśmy współpracę z wybitnymi osobowościami polskiego świata mody. Studenci czerpali z doświadczenia m.in.: dziennikarza Michała Zaczyńskiego czy wybitnej specjalistki ds. social mediów - Katarzyny Zbrojkiewicz.

Tegoroczna wystawa AFTER_2022.2023 jest dowodem na to, że ASP nie zapomina o swoich absolwentach. Staramy się utrzymywać z nimi jak najlepszy kontakt, śledzimy ich poczynania w sferze projektowej,
motywujemy do działania i staramy się dodawać odwagi w podejmowaniu działań kreatywnych”.

Anna Lejpold


18 XI o godz. 12.30 odbędzie się oprowadzanie z udziałem kuratorki Anny Lejpold, a specjalnymi gośćmi będą artyści wystawy: Yelena Beltsova, Patrycja Cieślak, Anna Cygan, Marta Galińska, Katarzyna Jazienicka, Andrzej Klujewski, Monika Marczak-Żynkin, Anita Markowicz, Patrycja R. Masny, Agnieszka Mazur, Natalia Polak, Karolina Puchalska, Joanna Raich, Alina Rucińska, Karina Soldat, Marta Szubert-Kołada, Krystian Świstak, Anna Walińska.