Wiadomości | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy Programu "Równać Szanse 2013", przezanczony dla organizacji pozarządowych, domów kultury, bibliotek, a nawet nieformalnych grup obywateli z terenów wiejskich i miasteczek poniżej 20 tysięcy mieszkańców.
W ramach programu Mia100kamienic w marcu 2014 rozpocznie się remont budynku przy ul Ogrodowej 24 - poinformowała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska podczas spotkania z dziennikarzami.
Dołączyliśmy do stron zaprzyjaźnionych z portalem ZIELONA ŁÓDŹ.INFO, gdzie znajdą Państwo informacje o parkach w Łodzi oraz wydarzeniach kulturalnych i sportowych na terenach zielonych miasta.
W Bełchatowie powstaje mural – w hołdzie żoł­nie­rzom Armii Kra­jo­wej zwią­za­nym z Beł­cha­to­wem i okolicznymi miej­sco­wo­ścia­mi. Zobaczymy m.in. postaci Ste­fa­na Ro­wec­kie­go „Grota” i Sta­ni­sła­wa Soj­czyń­skie­go „Warszyca”.
Mój poprzedni felieton wywołał niemałe kontrowersje. Zwłaszcza fragment o rolniczej przeszłości miasta i ogródkach działkowych prowokował do sprzeciwu. Ponieważ zastosowałem chyba zbyt duży skrót myślowy, tym razem dokładniej i po kolei. Zwłaszcza, że nadarzyła się okazja do podjęcia tematu - rocznica nadania praw miejskich.
590. rocznica nadania Łodzi praw miejskich - 29 lipca o 11.00 pod kamieniem upamiętniającym wydarzenie spotkali się przedstawiciele władz, wyższych uczelni, dziennikarze i nieliczni mieszkańcy miasta.
TV Republika gościła w Łodzi. W ramach akcji „60 dni dookoła Polski”, dziennikarze nowo powstałej telewizji spotkali się z mieszkańcami.    
Trwa nasz konkurs dla młodych ludzi wchodzących w dorosłość. Prosimy o teksty na temat Czego chcesz od świata? Tym razem - odpowiedź Marii Durys. Ten tekst zostanie opublikowany we wrześniowym numerze papierowego "Kalejdoskopu"!
Modne ostatnio poszukiwanie korzeni jest raczej rozpaczliwą próbą zrobienia czegoś ze swoim zagubieniem niż przejawem świadomego zmierzenia się z tradycją. Całe to grzebanie w stronach z archiwalnymi zdjęciami, te miejskie gry i wydawanie setek wspomnieniowych książek jest moim zdaniem udawanym, wmówionym sobie patriotyzmem lokalnym.
Wydawane w Łodzi przez Fundację Sztuki Filmowej Anima czasopismo "Tygiel Kultury" od ponad dwóch lat przeżywało poważne kłopoty finansowe w związku z żądaniem zwrotu przyznanej przez Urząd Miasta dotacji. Po długich staraniach dług udało się umorzyć.