Wiadomości | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Projekt adresowany do dzieci województwa łódzkiego. Warsztaty ekologiczno-artystyczne - na trzy miesiące zaplanowano wycieczki, prelekcje, działania artystyczne oraz konkursy.
28 czerwca nasza redakcja towarzyszyła uczniom IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi w zakończeniu roku szkolnego. Dla  576 uczniów tej szkoły,  w tym 155 maturzystów rozpoczęły się wakacje.
Raz do roku nadchodzi moment, kiedy człowiek bierze urlop. Zbliżanie się urlopu bezbłędnie sygnalizuje pogoda. Na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem robi się zimno i mokro. Apogeum najczęściej następuje po dotarciu do celu.
Od młodych czytelników otrzymujemy coraz więcej prac konkursowych. Osiemnastolatkowie piszą o wchodzeniu w dorosłość, o oczekiwaniach wobec państwa, miasta, instytucji kultury, ale też o własnych pomysłach, inicjatywach, powinnościach.
Projekt łódzkiego biura architektonicznego RWSL (Rydzyński / Wasiak / Stańczak / Lebelt) zwyciężył w konkursie na opracowanie jednolitego wyglądu policyjnych komend i komisariatów w całym kraju.
Pałac Poznańskiego przy ul. Gdańskiej 32 w Łodzi, w którym mieści się Akademia Muzyczna, w ciągu najbliższych dwóch lat odzyska blask dzięki pracom remontowo-konserwatorskim fasady, ogrodzenia i przypałacowego parku.
Regionalne Centrum Pomocy Społecznej oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna po raz piętnasty zorganizowały konkurs plastyczny „Sztuka jak Balsam”. Patronatem wydarzenie objął marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień.
Obszar uzdrowiskowy, turystyczny i rekreacyjny gminy Uniejów został uznany za miejsce, które najlepiej nadaje się do uprawiania turystyki aktywnej.
Nowym dyrektorem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi został dr inż. arch. Robert Warsza.
Nowa marka województwa łódzkiego łączy promocję regionu z jego atrakcjami. Logo nawiązuje do włókienniczych tradycji nie tylko Łodzi, ale i całego regionu.