30. Europejskie Dni Dziedzictwa | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =

30. Europejskie Dni Dziedzictwa

W dniach 10-11 i 17-18 IX w województwie łódzkim, podobnie jak w innych województwach Polski, świętować będziemy jubileuszową 30. Europejskie Dni Dziedzictwa. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to „Połączeni dziedzictwem”.
Na stronie https://edd.nid.pl/wydarzenia/ po wyborze odpowiedniej lokalizacji (województwo łódzkie) wyświetlą się wszystkie wydarzenia organizowane w naszym województwie.

Jak włączyć się w tegoroczne obchody EDD w województwie łódzkim?

Aby włączyć planowane przez Państwa wydarzenie w tegoroczne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa, wystarczy wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy, dostępny na portalu Europejskich Dni Dziedzictwa pod adresem: https://edd.nid.pl/formularz-zgloszeniowy/.

Informacje podane w formularzu będą podstawą do późniejszej bezpłatnej publikacji zapowiedzi wydarzeń na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa (http://edd.nid.pl/).

Co można zaproponować, aby włączyć się w obchody EDD?
  • wykład/prelekcja
  • seminarium/sesja naukowa
  • publikacja
  • projekcja/prezentacja
  • gawęda/opowieść                                                        
  • spotkanie (np. z artystą/twórcą, regionalistą, podróżnikiem)
  • wystawa
  • spektakl
  • koncert
  • zwiedzanie                                                                                                           
  • wycieczka/spacer           
  • gra miejska/gra terenowa/questing
  • rekonstrukcja historyczna
  • inscenizacja/pokaz
  • turniej
  • festyn/biesiada
  • prezentacja rzemiosła/kulinariów
  • konkurs
  • warsztaty
  • zabawa dla dzieci
• zajęcia edukacyjne
  • zajęcia plenerowe
  • lekcje muzealne/biblioteczne
  • uroczystość religijna

Jakie są zadania organizatora wydarzenia EDD?
  • przygotowanie programu wydarzenia promującego dziedzictwo kulturowe, zgodnego z tematem przewodnim tegorocznej edycji EDD, skierowanego do odbiorców z różnych grup wiekowych
  • organizacja wydarzenia podczas dwóch wrześniowych weekendów
  • zapewnienie uczestnikom bezpłatnego wstępu na organizowane wydarzenie
  • stosowanie aktualnej identyfikacji graficznej we wszelkich materiałach dotyczących wydarzenia
  • nieodpłatne przekazanie 1 zdjęcia dotyczącego wydarzenia, wraz z informacją o autorze zdjęcia, w celach niekomercyjnych związanych z promocją i organizacją EDD
  • przekazanie do koordynatora regionalnego danych statycznych dotyczących wydarzenia (liczba uczestników biorących udział w zorganizowanym wydarzeniu)

Jakie są korzyści z włączenia się w obchody EDD?
  • udział w unikatowej inicjatywie promującej regionalne dziedzictwo kulturowe, rozpoznawalnej na mapie wydarzeń w kraju
  • promocja wydarzenia w mediach o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim (radio, telewizja, prasa, internet, strony internetowe oraz social media NID i EDD)
  • bezpłatne materiały promocyjne (plakaty, ulotki, informatory)
  • bezpłatne gadżety

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny promujący wartość dziedzictwa kulturowego. W ramach inicjatywy każdego roku w drugi i trzeci weekend września organizowanych jest tysiące wydarzeń kulturalnych związanych z lokalnymi tradycjami, historią i zabytkami. Głównymi celami EDD są szeroko pojęta edukacja kulturalna i historyczna oraz promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej i propagowanie dialogu międzykulturowego. EDD to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, ustanowiona w 1991 roku, angażująca wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym Polskę (od 1993 roku).

Aby mieć jeszcze szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji o wydarzeniach, wystarczy pobrać aplikację mobilną dostępną w Google Play/App Store (KLIK). Dzięki intuicyjnej przeglądarce (wyszukującej słowa kluczowe, rodzaje wydarzeń, miejscowości, województwa), opcji wyboru wydarzeń rekomendowanych, organizowanych w najbliższej okolicy lub w wybranym czasie odkrywanie dziedzictwa stanie się jeszcze prostsze. Aplikacja pozwala także na wyznaczenie trasy dojazdu na wybrane wydarzenie.


Koordynator ogólnopolski:

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Wioletta Łabuda-Iwaniak
e-mail: wlabuda@nid.pl

Siedziba główna
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
nr tel.: 22 826 02 39, 22 826 93 52, 22 826 92 47
e-mail: komunikacja@nid.pl

Koordynator wojewódzki:
Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18
90-113 Łódź

Andrzej Białkowski
nr tel.: 797 326 176  
e-mail: a.bialkowski@ldk.lodz.pl

Ewelina Kurkowska
nr tel. 797 326 179 
e-mail: e.kurkowska@ldk.lodz.pl

www.ldk.lodz.pl, www.regionkultury.pl
  • 10-09-2022
  • 11-09-2022
  • 17-09-2022
  • 18-09-2022

Kategoria

Wiadomości