Wiadomości | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Zakończyła się pierwsza edycja projektu ŁDK, który prowadził najmłodszych mieszkańców województwa przez nieznane zakątki regionu. Trwające trzy miesiące warsztaty ujawniły talenty wielu dzieci. 
Chcielibyśmy na łamach „Kalejdoskopu” oraz portalu e-kalejdoskop.pl rozpocząć dyskusję na temat modelu publicznych instytucji kultury – ich misji, struktury i metod działania.
I po festiwalu komiksu... Publikujemy listę nagród przyznanych podczas imprezy oraz zdjęcia. Do przyszłego roku!
Jako radny miejski w odrodzonym łódzkim samorządzie, na początku lat 90. XX wieku  przyczynił się do dekomunizacji nazw większości łódzkich ulic.
Rok Akademicki 2013/2014 uważam za otwarty - uroczyście ogłosił rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, prof. Cezary Sanecki. Wcześniej goście zebrani w nowej sali przy ulicy Żubardzkiej wysłuchali wielu oficjalnych przemówień i uczestniczyli we wręczaniu nagród i okolicznościowych medali. Głównym punktem programu piątkowych uroczystości było jednak nadanie tytułu doktora honoris causa maestro Jerzemu Semkowowi.
W czwartek 3 X w auli świeżo otwartego Centrum Promocji Mody odbyła się inauguracja roku akademickiego w Akademii Sztuk Pięknych.
Tekst zamówiony przez organizatorów Kongresu Kultury w Radomsku, powstały z inspiracji toczącymi się na kongresie dyskusjami. Oficjalna strona wydarzenia
Dzięki funduszom unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego uczelnie wyższe z Łódzkiego realizują 17 projektów o łącznej wartości 157 mln zł (w tym unijne dofinansowanie - 116 mln zł).
Granty, dotacje, międzynarodowe projekty – obecnie to największa (czasami jedyna) szansa na zrealizowanie artystycznych przedsięwzięć. Korzystający z tych form dofinansowania twórcy kultury, stowarzyszenia czy instytucje są w oficjalnej terminologii nazywani „beneficjentami”. Jakby dostali w dzierżawę działkę z żyłą złota albo staw z hodowlą złotych rybek.
Orkiestra Smyczkowa PRIMUZ złożona ze studentów i absolwentów łódzkiej Akademii Muzycznej zaprezentowała warunki akustyczne nowego budynku uczelni przy ul. Żubardzkiej. Próba generalna wypadła znakomicie.