Czekamy na autorów i autorki! | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =

Czekamy na autorów i autorki!

Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów do trzeciego numeru czasopisma kulturalno-naukowego „Kalejdoskop Kultury”. Czekamy na nie do 31 lipca. Temat call for papers brzmi „Wspólnotowość od nowa”, chcemy bowiem zastanowić się nad ideą wspólnoty i wspólnotowości.
Temat ma być odpowiedzią na doraźne problemy (toczącej się wojny, kryzysu uchodźczego, kryzysu na granicach, także polsko-białoruskiej, katastrofy klimatycznej), ale również potraktować to zjawisko szerzej, również w perspektywie historycznej, pamiętając, że próby przeformułowania opowieści o przeszłości są kluczowe dla tworzenia nowych wizji przyszłości.

Zależy nam na rozpoznaniach, które uwzględniałyby wyczerpywanie się lub przeformułowywanie znanych modeli wspólnoty, często uwikłanych w relacje hierarchiczne bądź/i opartych na wykluczających kategoriach. Interesują nas nowe/nowatorskie koncepcje wspólnoty rozszczelnionej, przepuszczalnej (jak „rozdzielona wspólnota” Jeana Luca Nancy’ego) oraz próby przełożenia tych idei na praktykę. Chcemy zapytać o społeczności, środowiska, które wypracowują – w procesie, wciąż na nowo – inkluzywne koncepcje wspólnoty, między innymi poddając namysłowi język, jakim mówią o sobie i do siebie.

Proponujemy podjęcie następujących problemów:
*wspólnoty kreowane przez nowe środowiska kulturalne, alternatywne (i krytyczne) wobec oficjalnych instytucji;
*specyfika wspólnot efemerycznych, z założenia nietrwałych, zawiązujących się w konkretnym celu;
*zmiany wyobrażonej geografii wspólnoty międzynarodowej - jak sztuka opowiada o pojmowaniu swojego miejsca wobec innych wspólnot w sytuacji silnego wstrząsu np. wojny
*środowiska artystyczne wobec konieczności przebudowania idei wspólnoty, np. #metoo w polskich teatrach i uczelniach artystycznych;
*koncept wspólnot lokalnych – skompromitowany czy wart poddania redefinicji?
*herstorie, historie mniejszości seksualnych, rasowych, klasowych jako opowieści o formowaniu się alternatywnych wspólnot;
*rozumienie wspólnotowości przez najmłodsze pokolenie (urodzonych po 2000 roku), oddziałujące na inicjatywy kulturalne, przeformułowujące teksty kultury;
*idea wspólnot międzygatunkowych w obliczu doświadczenia kryzysu klimatycznego, szóstego wymierania;
*wspólnoty pracownicze

Ważne informacje:
Termin przyjmowania abstraktów: 31.07.2022
Odpowiedź redakcji: 15.08.2022
Termin przesyłania gotowych artykułów: 30.09.2022
mail: kalejdoskopkultury@ldk.lodz.pl

„Kalejdoskop Kultury” powstał z inicjatywy i w partnerstwie Szkoły Filmowej w Łodzi, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Sztuki w Łodzi, a jego wydawcą został Łódzki Dom Kultury. Pismo jest półrocznikiem ogólnopolskim – pierwszym od wielu lat i pierwszym tego typu periodykiem ukazującym się w Łodzi. Za punkt wyjścia do bardziej zróżnicowanego i pełniejszego myślenia o miejscu i znaczeniu polskiej kultury przyjmujemy specyficznie, nie pejoratywnie, rozumianą peryferyjność i regionalność. Ta perspektywa oferuje alternatywny wobec centralistycznego ogląd kultury i alternatywne hierarchie funkcjonujące w jej obrębie. Naszym założeniem jest, by przenikała ona artykuły publikowane w każdym z numerów, pomyślanych w dużej mierze monograficznie. Publikujemy zarówno dłuższe artykuły o profilu naukowym, teoretycznym, analitycznym – w każdym numerze zajmować będą one mniej więcej połowę objętości pisma, jak również teksty o charakterze krytycznym, np. recenzje książek, wystaw, dzieł audiowizualnych i plastycznych.

Czasopismo ukazuje się w druku i online, które to wydanie jest wersją referencyjną – dostępną pod adresem: www.kalejdoskopkultury.pl.

Kategoria

Wiadomości