Edukacja kulturowa - konkurs | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =

Edukacja kulturowa - konkurs

Konkurs na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej realizowany jest przez Łódzki Dom Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie.
Aby wziąć udział w konkursie:

przygotuj interesujący projekt z zakresu edukacji kulturowej, skierowany do dzieci młodzieży
zapoznaj się z Regulaminem i pozostałymi załącznikami 
wypełnij i odeślij prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej dostępny na stronie internetowej www.bmklodzkie.pl/konkurs oraz prześlij skan podpisanego potwierdzenia złożenia formularza na adres e-mail: konkurs@bmklodzkie.pl do dnia 20 września 2019 roku, do godz. 12.00.

Ważne:

Do udziału w konkursie mogą przystąpić wyłącznie osoby fizyczne, mieszkające i prowadzące działalność edukacyjną lub kulturalną w województwie łódzkim, które zrealizują projekt z zakresu edukacji i animacji kulturowej oparty na współpracy pomiędzy sektorami oświaty, kultury, NGO.
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 projekt konkursowy.
Najciekawsze projekty zostaną zrealizowane ze środków Organizatora w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie.
Uczestnicy mogą składać projekty, których wartość nie przekroczy 10 000 zł brutto.
Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania grantu w mniejszej wysokości niż wnioskowany, o ile komisja konkursowa uzna budżet danego projektu za przeszacowany.
Budżet konkursu realizowanego przez Organizatora w roku 2019 wynosi 72 000 zł brutto

Terminy:

Ogłoszenie konkursu: 2 września 2019
Ogłoszenie wyników: 30 września 2019
Termin realizacji zwycięskich projektów: do 22 października 2019
Termin przekazania sprawozdania merytoryczno-finansowego (Załącznik nr 4) upływa 29 października 2019 roku.

Konsultacje: Andrzej Białkowski: tel. 797 326 176, e-mail: konkurs@bmklodzkie.pl

Konsultacje są możliwe w siedzibie Łódzkiego Domu Kultury, po uprzednim umówieniu. ŁDK zaprasza w dniach: 4, 11, 18 września, w godz. 10.00 - 15.00

Regulamin i formularze do pobrania tutaj.