Konkurs na dyrektora ŁDK | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =

Konkurs na dyrektora ŁDK

Łódzki Dom Kultury, fot. ATN

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Łódzkiego Domu Kultury. Przyszły dyrektor zostanie zatrudniony na pięć lat, do 14.04.2028 roku.
Wymagane jest m.in. wykształcenie wyższe magisterskie, dwuletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub dwa lata doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej w sektorze kultury oraz złożenie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju ŁDK.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, do 28.02.2023 r. do godz. 16. W obu przypadkach na kopercie należy umieścić informację „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Łódzkiego Domu Kultury – NIE OTWIERAĆ”.

Przewidywany termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego: 07.04.2023 r.

Informacji o konkursie udziela Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. 42 291 98 20, e-mail: sekretariat.kultura@lodzkie.pl w godzinach pracy urzędu.

Poniżej w załącznikach dokumenty dotyczące konkursu.
  • do 28-02-2023

Kategoria

Wiadomości

Do pobrania

kwestionariusz osobowy (Pobrań: 3)
oświadczenia ŁDK (Pobrań: 4)
program działania (Pobrań: 3)